Základní informace o EaSI NCP CZ

Hlavním cílem EaSI NCP CZ je informovat o větvi EaSI, jejích možnostech, požadavcích na žádosti, projektech a výsledcích, pomáhat aktérům v České republice a dalších členských státech a zemích účastnících se Evropského sociálního fondu+. Posláním EaSI NCP CZ je mimo jiné: přilákat více početných a kvalitních žádostí o financování z EaSI; usnadnit posílení místních partnerství; pomáhat při replikaci a rozšiřování projektů s vysokým potenciálem; podporovat účinné šíření informací.

Mise Národního kontaktního místa EaSI pro ČR:

 1. Zřízení a provoz asistenční služby;
 2. Organizace tematických akcí pro poskytování informací a dovedností;
 3. Účast na tematických akcích pro šíření informací o EaSI;
 4. Návštěvy projektů EaSI za účelem výměny osvědčených postupů;
 5. Překlady materiálů relevantních pro EaSI do češtiny;
 6. Vysílání českých pracovníků na stínování pracovních míst v evropských národních kontaktních místech;
 7. Přijímání pracovníků evropských NCP na stínování pracovních míst v EaSI NCP CZ.

Dlouhodobě jsou rovněž udržovány úzké vazby s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV ČR) a poměrně rozsáhlým poradním sborem, který je složen z:

 • Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Předseda Asociace občanských poraden
 • Romský koordinátor hlavního města Prahy, expert ROM Praha
 • Probační a mediační služba ČR
 • Předseda sekce rodinné politiky Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitel Sociálních služeb Praha 11
 • Expert na inovační projekty, Středočeský krajský úřad
 • Zástupce nadace Erudicio
 • Manažerka projektů sociálních inovací, odbor sociálních služeb, Krajský úřad Kraje Vysočina
 • Manažer pro vytváření podniků, Evropský inovační a technologický hub EIT

Roční pracovní program za rok 2022

Download (PDF, Neznámý)