Setkání partnerů v Praze, ČR

Dne 17. června 2022 se v Praze sešli zástupci všech partnerů projektu STEFAN, aby projednali postup tvorby všech intelektuálních výstupů a organizaci imlementace projektu.

S ohledem na výstupy projektu bylo toto setkání příležitostí k projednání pokroku v tvorbě Intelektuálních výstupů 3 a 4. E-learningová platforma byla představena ostatním partnerům, což jim umožnilo získat lepší přehled o dříve dosažených výsledcích (vývoj vzdělávacích modulů a nástroje pro ověřování kompetencí v angličtině a všech jazycích).

Bylo také řešeno pilotování platformy, které by mělo proběhnout v září tohoto roku. Poté může být platforma STEFAN a vyvinutý obsah dokončen, aby bylo možné přejít k IO4, což partnery zaměstná na poslední zbývající měsíce.

Konsorcium STEFAN připomínkovalo šablonu tematické prohlídky IO4 poskytnutou vedoucím partnerem: Postal3, což některým z nich umožnilo již nyní začít přemýšlet o ekoturistických atraktivitách, které je třeba začlenit.