Ga.M.E.S.Net

Spolek evropských bojových umění se zapojil do projektu Ga.M.E.S.Net zaměřeném na středověké sporty a hry

           gamesnet       SEBU

S podporou Evropské komise byl na začátku června oficiálně zahájen projekt “European Medieval Sports & Street Games Network” s akronymem GA.M.E.S.NET. Projektu se účastní celkem 13 organizací ze sedmi evropských zemí, které budou po dobu jednoho roku společně šířit povědomí o tradičních sportech a hrách a propagovat tuto důležitou součást kulturního dědictví jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni.

O projektu

Projekt GA.M.E.S.NET je jedním z pouhých čtyř projektů zaměřených na propagaci středověkých sportů a her, které byly v roce 2013 Evropskou komisí vybrány k financování v rámci tzv. Přípravné akce sport. Celkový rozpočet pro 13 partnerů činí 225 000 EUR, z toho grant pokrývá 180 000 EUR a 20 % rozpočtu je tzv. spolufinancování partnerů. Projekt je naplánován na dobu od března 2014 do června 2015.

Cílem projektu GA.M.E.S.NET je vytvoření celoevropské sítě organizací, které se zabývají tradičními sporty a hrami, výměna jejich zkušeností, vytvoření strategie k propagaci těchto sportů a her a zvýšení povědomí o této důležité součásti evropského kulturního dědictví.

Aktivity

Projekt GA.M.E.S.NET byl oficiálně zahájen na setkání partnerských organizací ve dnech 6. a 7. června 2014 v italském městě Perugia. Na něm zástupci partnerských organizací plánovali další kroky v rámci projektu a vytvářeli společnou strategii vedoucí k oživení středověkých sportů.

Během léta partneři pracují na zprovoznění tzv. národních informačních bodů. Jedná se o fyzické místo, kde mohou zájemci získat informace o projektu a hlavně o evropských tradičních sportech a hrách. Tato informační centra budou spuštěna na podzim 2014, kdy se rovněž očekává spuštění webové stránky projektu.

Důležitou aktivitou, jejímž cílem je šířit povědomí o středověkých sportech a hrách na školách, je soutěž pro čtyřčlenné týmy mladých lidí. V rámci soutěže se budou tvořit projekty a navrhovat nové aktivity k propagaci středověkých sportů. Soutěž bude určena pro děti na druhém stupni základních škol a pro studenty. Pravidla soutěže budou ještě upřesněna. Její spuštění se očekává v říjnu tohoto roku.

Vyvrcholením celého projektu bude festival středověkých sportů (GAMES Days), který se uskuteční příští rok ve starobylém městě Narni v italském regionu Umbrie. Město, které inspirovalo C. S. Lewise k napsání známých Letopisů Narnie, má bohaté zkušenosti s pořádáním středověkých rytířských slavností a v červnu 2015 se stane velkolepou kulisou pro třídenní prezentaci sportů ze všech koutů Evropy. Kromě lukostřelby, šermu, vrhacích zbraní a ukázek zápasu a sečných technik, které zde bude prezentovat SEBU, se návštěvníci seznámí mimo jiné s tradičními hrami z francouzského regionu Gers (např. „quilles au maillet“, zvláštní druh kuželek), se skandinávskou stolní hrou Novuss, různými verzemi tradiční italské hry „ruzzola“, která se vyvinula z házení sýrem, nebo se zvláštním stylem zápasu pocházejícího z Kanárských ostrovů.

Partneři

 FIGEST

FIGEST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali)

Itálie

Vedoucím partnerem je italská organizace působící na národní I regionální úrovni, založená v roce 1972 v Perugii (region Umbrie). Jejím cílem je propagace a oživení starých sportů a propagace rovnováhy mezi fyzickou a psychickou kondicí.

Web: http://www.figest.it/

  Fédération des Foyers Ruraux du Gers - Francie

Fédération des Foyers Ruraux du Gers – Francie

Sdružení venkovských domácností departementu Gers. Tento departement se nachází na jihozápadě Francie, téměř u hranic se Španělskem, v historické oblasti Gaskoňska. Sdružení je členem francouzské Národní federace sdružení venkovských domácností. Jeho cílem je rozvoj místních tradic, podpora vzdělávání a obecně rozvoj venkovských regionů.

Web: www.foyersruraux-gers.org

 Comune di Narni

Comune di Narni

Itálie

Historické město, v kterém se bude konat závěrečná událost projektu, zažilo rozkvět v období etruské civilizace a stopy na něm zanechali rovněž Římané a období středověku. Jednou z nejkrásnějších a nejznámějších turistických událostí je CORSA ALL’ANELLO – závod, proti sobě bojují rytíři ze tří městských částí (Mezule, Fraporta a S.Maria). Jedná se o oslavy svatého Giovenale, patrona města. Nejkrásnější událostí je průvod v propracovaných dobových kostýmech.

Web: www.comune.narni.tr.it a fotogalerie z Corsa all’anello

 Provincie Macerate

Provincie Macerate

Itálie

Provincie ve východní části Itálie, u pobřeží Jadranu v oblasti Marche. Na západě hraničí s provincií Perugia a oblastí Umbrie.

Web: www.provincia.mc.it

 Portugalsko

Město Chavez – Portugalsko

Portugalské město na hranicích se Španělskem. V současné době probíhá velmi intenzivní spolupráce se sousedním městem Verín ve Španělsku, která pomalu přerůstá ve tvorbu nového „euroměsta“.

Web: www.chaves.pt

 španělsko

Svaz obcí Ribera Alta – Španělsko

Jedná se o svaz obcí v kraji Ribera Alta spadající do autonomní oblasti Valencie. Svaz je samozřejmě činný ve vícero oblastech, jednou z nich je kultura a sport.

Web: www.manra.org

 Kanárské ostrovy

Univerzita Las Palmas –Španělsko (Kanárské ostrovy)

Projektu se účastní zástupci fakulty sportu univerzity Las Palmas, která se nachází na ostrově Gran Canaria. Sportovní katedra univerzity je aktivní v řadě sportů typických pro Kanárské ostrovy.

Web: http://www.centros.ulpgc.es/fcafd

  Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales

 Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales

Organizace založená v roce 1982 organizující závody a soutěže ve všech možných tradičních sportech, mimo jiné také ve sportu s názvem „morra“, který vypadá jako hlasité kámen nůžky papír. Dva soupeři schovají ruce za záda a posléze hádají, kolik prstů v součtu ukážou. Hra je velmi rychlá a na první pohled vypadá jako hádka.

Web: www.deportestradicionales.es

 Federation Andaluza de Bolos – Španělsko

Federation Andaluza de Bolos – Španělsko

Organizace, která se zabývá čistě a pouze andaluským bowlingem, a to ve všech jeho variacích. Jedná se o hod na „kuželky“, které musí spadnout a navíc i odletět co nejdál nebo specifickým způsobem.

Web: http://andaluzadebolos.org/

 Malta

FOPSIM – Malta

Organizace, která se zabývá sociálním začleňováním, prací se staršími, ale hlavně s mládeží. V projektu budou prezentovat různé, většinou velmi jednoduché sporty.

Web: www.fopsim.eu/main.html

 Národní sportovní asociace – Malta

Národní sportovní asociace – Malta

Jedná se o maltskou organizaci na národní úrovni, která je vládní organizací a úzce spolupracuje s ministerstvem školství Malty. Zajišťují mimo jiné správu sportovních zařízení (stadionů apod.)

Web: www.sportmalta.org.mt

 Bulharsko

Národní organizace městských úředníků – Bulharsko

Jde o neziskovou organizaci aktivní v mnoha oblastech. Jednou z oblastí je kultura a sport. Rovněž se zabývají propagací bulharských tradic. Další aktivity jsou v oblasti boje proti korupci a boje proti rasové diskriminaci.

Web: www.namcb-org.bg

 Německo

Deutscher Novuss – Sport Verband

Německo

Nezisková organizace, která sdružuje kluby novussu a pořádá novussové turnaje. Novuss je hra podobná billiardu, ktrá má původ ve Skandinávii, kde ji hráli muži na lodích. V současnosti je velmi oblíbená v Lotyšsku. Její hlavní výhoda spočívá v tom, že ji mohou hrát i starší osoby nebo osoby na vozíku.

Web: www.novuss-verband.de

foto

Zástupci partnerských organizací na zahajovacím setkání v italské Umbrii

Aktuality

  • 7. 6. 2014: Proběhlo zahajovací setkání projektu v italské Perugii.
  • 24. 6. 2014: Byly spuštěny oficiální facebookové stránky projektu Ga.M.E.S.Net. Staňte se fanoušky zde.
  • 3. 7. 2014: Zveřejnili jsme tiskovou zprávu o zahájení projektu – ve formátu pdf ji můžete stáhnout zde.