Druhý meeting

8. dubna 2021 se konalo již druhé setkání zástupců všech partnerských zemí projektu STEFAN. Z důvodu stále probíhající pandemie COVID-19 se setkání konalo online. Partneři se zabývali zejména revizí prvního intelektuálního výstupu, který se týká výzkumu ve všech partnerských zemích ohledně ekoturismu, a diskuzí nad průběhem druhého intelektuálního výstupu, který sestává z výukového materiálu o ekoturistických možnostech jednotlivých zemí.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu, zvýšit odborné znalosti lidí zaměstnaných v tomto odvětví a kvalitu jeho služeb. Zároveň se projekt zaměřuje na vznik nových příležitostí pro zaměstnání, rozvoj a podporu již existujících malých podniků a vznik nových potenciálních podniků v této oblasti.

V rámci projektu STEFAN budou vytvořeny 4 intelektuální výstupy:

IO1: Výzkum v partnerských zemích, popisující vývoj ekoturistiky s cílem poskytnout účastníkům obecný přehled o aktuální situaci;

IO2: Výcvikový materiál a webové stránky projektu;

IO3: E-learningová platforma STEFAN pro školení lektorů v oblasti ekoturistiky a udržitelného cestovního ruchu;

IO4: Tematické brožury, zdůrazňující spolupráci mezi místními organizacemi, zúčastněnými stranami, obcemi a podnikateli.