Druhý meeting (online)

Dne 8. dubna 2021 se uskutečnilo druhé setkání zástupců všech partnerů projektu STEFAN. Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 se toto setkání nemohlo uskutečnit ve španělském Vigu, ale proběhlo rovněž online.

Partneři se zabývali především revizí prvního intelektuálního výstupu, který zahrnuje výzkum ve všech partnerských zemích v oblasti ekoturismu. Na setkání také pokračovaly důležité diskuse o průběhu druhého intelektuálního výstupu: výukového materiálu o možnostech ekoturismu v jednotlivých zemích.

The aim of the project is to increase the competitiveness of European tourism, increase the expertise of employees in this sector and the quality of its services. At the same time, the project focuses on the emergence of new opportunities for employment, development and support of existing small businesses and the emergence of new potential businesses in this area.