Kick-off meeting


22. října 2020 se uskutečnil zahajovací meeting nového projektu PONTAL pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 6 zúčastněných partnerů (z České republiky, Litvy, Estonska, Turecka, Maďarska a Itálie).

Během setkání, které se kvůli pandemii COVID-19 muselo konat online, měli všichni partneři příležitost představit se a poznat se navzájem. Setkání bylo zaměřeno na diskusi o hlavních cílech projektu se zaměřením na první kroky, úkoly a termíny. Projektov konsorcium kladlo důraz zejména na první intelektuální výstup, který spočívá v metodice mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Prevence fenoménu NEETs a zvýšení zájmu o technické, vědecké a matematické disciplíny s vysokou mírou inovativnosti mezi studenty posledního ročníku základních škol.
  • Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci žáků s rizikem předčasného ukončení školní docházky.
  • Vytvoření šesti sad osnov kurzů s inovativní metodou akčního učení ve spolupráci se zahraničními odborníky.
  • Zvyšování povědomí o fenoménu NEET na evropské úrovni.
  • V rámci projektu PONTAL budou vytvořeny 2 intelektuální výstupy:
    • IO1: Metodika pro učitele / pedagogy k mapování profilu potenciálních NEET mezi žáky;
    • IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“.