Poslední meeting v Praze

Dne 13.9.2022 jsme jako koordinátor uspořádali závěrečné setkání všech projektových expertů v Praze, symbolicky ve Skautském institutu, který se také věnuje mládeži stejně jako PONTAL projekt.

Během setkání jsme si s partnery ověřili, zda jsou všechny výstupy a cíle projektu splněny, zda proběhly v pořádku všechny propagační akce projektu a zároveň jsme se spolu s partnery připravili na závěrečnou konferenci k projektu, která se konala následující den v Praze, kam byli pozváni stakeholdeři projektu.

Většina zahraničních kolegů navštívila Prahu poprvé, proto jsme po skončení setkání připravili také prohlídku s průvodcem a večer nechyběla společná večeře s tradiční českou kuchyní.