Euromed Seminar For Young Women Empowerment

V rámci programu Mládež v akci proběhl ve španělské Valencii od 5. do 12. června 2013 seminář na téma emancipace mladých žen, kterého se zúčastnilo 28 lidí velmi rozličných národností ze Španělska, Francie, Litvy, ČR, Rumunska, Tunisu, Libanonu, Jordánska, Egypta a Maroka.

Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. zprostředkoval možnost zúčastnit se týdenního (plně hrazeného) vzdělávacího kurzu ve Valencii dvěma uchazečkám z ČR.

Předmětem kurzu byla výměna zkušeností a know-how o práci s mládeží (zaměřeno na mladé ženy), návštěva místních projektů (zacílených na ženy ohrožené sociálním vyloučením), poznávání místních iniciativ, evropských sítí a dalších programů, které jsou financovány Evropskou unií.

Podle slov Mgr. Šárky Tomanové, jedné z účastnic kurzu, načerpali účastníci kurzu během jedno týdne spoustu nových informací, seznámili se s genderovými reáliemi jednotlivých zemí evropsko-středomořského partnerství EUROMED, předali si cenné zkušenosti, jak nabourávat genderové stereotypy, setkali se s nepříznivým vývojem ve Španělsku plným zpátečnických kroků v emancipaci žen. V neposlední řadě také získali spoustu cenných kontaktů na instituce zabývající se ženskými právy v Evropě a severní Africe a rozjednali další mezinárodní spolupráci na téma posilování mladých žen. Hlavním výstupem projektu se stal návrh na zlepšení situace ve Španělsku vytvořením deseti doporučujících závazků určených vládě a neziskovým organizacím ve smyslu, jak postupovat ke znovunabytí rovnosti mezi muži a ženami.

Více ze zprávy Mgr. Šárky Tomanové se dozvíte zde.

984164_370113226424033_1808537953_n

969970_10151708359946171_2062916412_n

972005_370735819695107_1607102088_n

9403_369616109807078_164315622_n

EUROMED

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.