Visual Facilitation in Youth Work

erasmus +irrlogo YES Rumunsko

Ve dnech 18. – 26. 10.2015 se v Rumunském Homorodě uskutečnil seminář se zaměřením na mládež “Visual Facilitation in Youth Work”, na němž participoval i Institut pro regionální rozvoj.

Pořadatelskou organizací tohoto projektu byla nevládní, nezisková organizace Y.E.S. (Young Europe Society) založená mladými lidmi, kteří disponují zkušenostmi v oblasti dobrovolnictví ze zemí jako je Kamerun, Ghana, Moldavsko a Rumunsko. Y.E.S. si klade za cíl přispět k rozvoji mládeže tím, že ji bude inspirovat ve smyslu aktivního evropského občanství, solidarity a tolerance. To podporuje mobilitu v rámci Evropy, ale i mimo ní, neformální vzdělávání a mezikulturní dialog.

Visual facilitation (“vizuální zjednodušení”) je metodou, která využívá postupy (např. nákresy, vytváření obrázků, využití barev atd.) podporující proces skupinového učení a postupy vedoucí skupinu k jejím cílům. Cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti účastníků semináře k tomu, aby byli schopni využívat zmíněné postupy a taktéž různé jejich nástroje s nimi související (např. mind mapping, Info Flow, atd.) při své vlastní práci.

Semináře se zúčastnilo 32 účastníků z 8 partnerských zemí, jimiž byly: Česká Republika, Kypr, Maďarsko, Itálie, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Litva. Všichni účastníci si osvojili mnoho dovedností spojených nejenom s  metodou “Visual facilitation” a to především schopnost lépe prezentovat, vyjadřovat se jasně a věcně, pracovat v týmu, jednoduše graficky znázorňovat realitu, využívat mind mapping a mnoho dalších. Velkou přidanou hodnotou byla také možnost poznat nové lidi z několika různých zemí a seznámit se s jejich kulturami.