EMPLOY ME

Cílem projektu EMPLOY ME (Digital paths to motivate and include young 2nd generation migrants in employment, česky Digitální cesty k motivaci a zapojení mladých migrantů druhé generace do zaměstnání) je vytvořit novou inovativní formu vzdělávacího obsahu, která umožní nezaměstnaným mladým migrantům druhé generace rozvíjet, posilovat a zlepšovat své dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti, a tím zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V konečném důsledku to povede k úspěšné integraci mladých migrantů 2. generace do místní společnosti, čímž vznikne přínos pro místní komunitu a ekonomiku.

Projekt EMPLOY ME také cílí na posílení evropské agendy na podporu sociálního začleňování migrantů prostřednictvím akcí, které podporují jejich začlenění do vzdělávání a hlavně do zaměstnání. To povede k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a rozvoji nových dovedností v Evropě, aby se odstranily stávající hospodářské a sociální rozdíly.

Projektové konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizace ze 7 zemí EU:

Asociacija MINTIES BITES (Litva)

Asociación Valencia Inno Hub (Španělsko)

MUNDUS Bulgaria (Bulharsko)

Innovation Hive (Řecko)

Institut pro regionální rozvoj (Česko)

Jobalito RECTECH LTD (Kypr)

Connect Your City-Brussels (Belgie)

 

V rámci projektu EMPLOY ME jsou plánovány 4 pracovní balíčky (PB):

PB 1: Projektový management
V počátečních fázích projektu připravuje konsorcium všechny podrobnosti potřebné k zajištění hladké spolupráce a efektivní realizace. První výsledek projektu se týká projektového řízení, které zajišťuje, aby byly činnosti navrženy, vyhodnoceny a šířeny přístupným a inkluzivním způsobem. Dále stanoví plán pro řešení rizik při kontrole rozpočtů a řízení času. V posledním kroku jsou definovány digitální nástroje pro usnadnění činností a ekologických postupů, které jsou do projektu začleněny.

PB 2: Soubor nástrojů pro mladé migranty 2. generace
Hlavním výsledkem WP2 je vytvoření souboru nástrojů pro mladé migranty druhé generace, který poskytuje užitečné zdroje pro rozvoj jejich dovedností v oblasti zaměstnatelnosti. Konkrétně soubor nástrojů obsahuje balíček 40 digitálních zdrojů navržených na základě konceptu “mikrolearningu”: krátkých a ucelených vzdělávacích bloků poskytovaných v multimediálních formátech, jejichž cílem je podpořit metodiku kombinovaného učení. Pracovní balíčky navazují na předběžný průzkum provedený projektovými partnery v přípravné fázi projektu, který definoval následující klíčové dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti jako nezbytné na trhu práce: Obchodní prozíravost, Komunikace, Týmová práce, Vyjednávání a přesvědčování, Řešení problémů, Vedení, Organizace, Vytrvalost a motivace, Time management, Sebevědomí.

PB 3: Virtuální akademie
Cílem WP3 je vývoj celoevropské platformy (virtuální akademie EMPLOY ME), která poskytne uživatelsky přívětivé a interaktivní herní vzdělávací prostředí spolu s řešeními pro sociální zapojení, aby mladí migranti mohli ovlivňovat a měřit své vlastní dovednosti a kompetence v oblasti zaměstnatelnosti. Integrovaná řešení pro sociální zapojení rovněž zajistí, že mladí migranti budou moci sdílet své výsledky a úspěchy na sociálních sítích, což podpoří další zájem v rámci komunity mladých lidí. Prostřednictvím digitálních her bude podpořena integrace mladých migrantů na trh práce, jejímž výsledkem bude posílení klíčových kompetencí a znalostí. Virtuální akademie bude rovněž poskytovat bezplatný přístup k souboru nástrojů a bude k dispozici v angličtině i ve všech národních jazycích partnerů.

PB 4: Soubor nástrojů pro pracovníky s mládeží
Hlavním výsledkem bude vytvoření sady nástrojů EMPLOY ME pro pracovníky s mládeží, která bude obsahovat:
▪️ Sada nástrojů EMPLOY ME pro mladé migranty 2. generace poskytuje příslušné pokyny a návody, jak ji mohou aplikovat pracovníci s mládeží a organizace pomáhající mladým migrantům zlepšit jejich zaměstnatelnost.
▪️ Nástroje, které mohou pracovníci s mládeží, školitelé v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a organizace využít k rozvoji dovedností mladých migrantů 2. generace v oblasti zaměstnatelnosti.
▪️ Důkazy a údaje shromážděné v rámci pilotních aktivit ve formě souhrnné zprávy.
▪️ Návody a pokyny, jak mohou pracovníci s mládeží a příslušné organizace využívat virtuální akademii EMPLOY ME.

Úvodní setkání

Newsletter 1

Druhé setkání

Newsletter 2

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, počínaje 1. listopadem 2022, celkový rozpočet projektu činí 250 000,00 EUR.

Více informací o projektu se dozvíte na oficiálních internetových stránkách:

https://employ-me.eu/?page_id=689&lang=cs