Nabídka stáže

Informační středisko Europe Direct Bruntál nabízí, nejen  studentům se zájmem o evropskou problematiku, možnost stáže

Náplň práce:

  • Informování veřejnosti o záležitostech Evropské unie
  • Vyhledávání informací dotýkajících se problematiky EU (publikace, internetové zdroje)
  • Podílení se na tvorbě článků na webových stránkách Europe Direct Bruntál
  • Spolupráce na akcích zaměřených na aktuální témata EU (např. práva občanů)
  • Pomoc při realizaci besed, přednášek, seminářů a informačních kampaní pro obce, školy, neziskové organizace a širokou veřejnost v okrese Bruntál a Opava

certifikát - obrázek

Praxe je vykonávána bez nároků na honorář.

Praktikant obdrží potvrzení o umožnění vykonání praxe a potvrzení o absolvování praxe.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Adresa: Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál
E-mail: europe.direct@iregio.org
Telefon: +420 558 846 420
Skype: EuropeDirectBruntal

Těšíme se na Vás!