Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým lidem možnost dobrovolnictví, stáží či nejrůznějších profesních příprav nebo zaměstnání po dobu od 2 do 12 měsíců.

Vznik sboru oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září roku 2016 v projevu před Evropským parlamentem. V květnu roku 2017 navrhla Evropská komise přidělit Evropskému sboru solidarity 341,5 milionu eur na období let 2018–2020, aby se do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 000 mladých lidí z Evropy.

timeline

Projekty v rámci Evropského sboru solidarity jsou určeny mladým lidem ve věku 18 až 30 let a zpravidla se realizují území Evropské unie.

Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti tak, aby tito lidé získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. Mladí lidé by měli mít možnost například pomáhat při odstraňování následků živelných katastrof nebo pracovat s žadateli o azyl či zdravotně postiženými.

Více informací o Evropském sboru solidarity zde. – Portál europa.eu

Novinky o Evropském sboru solidarity zde. – Facebook European Solidarity Corps

 

Zaujal Vás Evropský sbor solidarity? Zaregistrujte se a začněte pomáhat.

 

Publikace Zaostřeno na Evropský sbor solidarity:

Download (PDF, Neznámý)