Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Bílá kniha rozebírá, jak se bude Evropa měnit v příštích deseti letech: dopad nových technologií na společnost a pracovní místa, pochybnosti ohledně globalizace, obavy o bezpečnost a vzestup populismu. Bílá kniha jasně formuluje rozhodnutí, před kterými stojíme: buď se necháme novým vývojem strhnout, nebo se s výzvami ztotožníme a chopíme se nových příležitostí, jež se v této souvislosti nabízejí.

Žijeme sice ve složité době, ale Evropa byla vždy schopna se přizpůsobit. I tentokrát musíme adekvátněji reagovat na měnící se realitu a přetvářet výzvy na příležitosti.

Zde jsou některé z výzev, kterým čelíme:

  1. Nové technologie – Dopad širšího využívání technologií a automatizace na výrobní odvětví a trh práce
  2. Změna klimatu – U nás i v zahraničí bude třeba uvádět na trh inovativní environmentální řešení.
  3. Migrace – Ochrana našich hranic a současně zachování práva na volný pohyb v Evropě
  4. Bezpečnostní hrozby v blízkosti našich hranic i uvnitř Unie – Budování vojenských kapacit na východ od našich hranic, válka a terorismus na Blízkém východě a v Africe
  5. Měnící se pozice Evropy ve světě, který se neustále vyvíjí – Demografický pokles a slábnoucí ekonomická síla
  6. Dopad hospodářské krize – Dlouhodobá nezaměstnanost, zejména u mladých lidí, a vysoký veřejný i soukromý dluh
  7. Stárnutí obyvatelstva – Je třeba modernizovat naše systémy sociálního zabezpečení
  8. Vzestup populistické a nacionalistické rétoriky – Nutnost obnovit důvěru občanů, dosáhnout výsledků odpovídajících očekáváním a najít konsenzus mezi členskými státy

Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise ke světovému summitu v Římě, na kterém vedoucí představitelé EU projednávali 25. března 2017 výsledky dosažené v posledních 60 letech i budoucnost 27 členských států Evropské unie.

Více informací o Bílé knize naleznete zde.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy:

Download (PDF, Neznámý)