Výsledky projektu MOMentum 1 – Metodika vzdělávání v herním režimu s využitím rolí

Výsledek projektu MOMentum 1 se skládá z metodiky vzdělávání v gamifikovaném rolovém modelu.

Ve všech partnerských zemích byly provedeny výzkumy na téma podnikání matek. Výsledkem bylo mnoho témat, jako např:
1. Postavení matek na trhu práce, resp. jejich pracovních podmínek a kompenzací mateřské dovolené;
2. Stav odborného vzdělávání a přípravy, které matkám umožňuje získávat znalosti, dovednosti a certifikace.
3. Podnikání, a to jak získávání znalostí, tak praktické řízení podniku

Z těchto výzkumů vzešla společně vytvořená metodika vycházející z potřeb cílové skupiny zjištěných v průběhu celostátních výzkumných procesů. V tomto ohledu byly shromážděny relevantní, aktualizované informace týkající se hlavního cíle MOMentum.

Konečná metodika je nadnárodním sběrem dat s konkrétními ukazateli pro jednotlivé země, které partnerům projektu MOMentum umožní v dalších fázích realizace projektu přijít s cílenými řešeními šitými na míru a pomoci matkám na jejich podnikatelské cestě.

Metodika je k dispozici ve všech jazycích partnerů na webových stránkách MOMentum :
https://www.erasmusmomentumproject.com/