MOMentum

MOMentum. Pomáháme matkám získat MOMentum v podnikání

Přestože žijeme v rychle se digitalizující společnosti, v rámci dynamické ekonomiky a značně integrované evropské společnosti, ne všichni se pohybují stejným tempem. Matky, zejména mladé ženy s nepříznivými socioekonomickými podmínkami, mají na cestě k finanční stabilitě řadu překážek.

Organizace realizující MOMentum jsou pevně přesvědčeny, že matky by měly být podporovány a mělo by se jim dostávat odpovídající pomoci při rozvoji jejich podnikatelského myšlení a dovedností. Vybavení matek nástroji k prozkoumání dalších finančních možností může těmto ženám umožnit větší nezávislost. Silnější a finančně stabilnější ženy mohou zároveň pomoci evropské společnosti stát se inkluzivnější, spravedlivější a progresivnější.

Seznamte se s členy partnerství MOMentum!

Připojte se k Institutu pro regionální rozvoj a jeho evropským partnerským organizacím na této dvouleté cestě pomoci matkám získat MOMentum v podnikání!

Projekt koordinuje Institut pro regionální rozvoj IRR, Česká republika, za podpory:

Challedu, Řecko
CIP Citizens in Power, Kypr
Inpla, Estonsko
Agentura pro udržitelný rozvoj ASSO, Itálie

Vize a poslání společnosti MOMentum

MOMentum má následující cíle:

1. podporovat podnikatelské vzdělávání a sociální podnikání matek, zejména těch znevýhodněných.
2. inspirovat matky prostřednictvím vzorového vzdělávání, aby podstoupily riziko založení vlastního podniku
3. bojovat proti stereotypům vůči ženám, které chtějí po porodu znovu pracovat, které jsou migrantky, samoživitelky nebo ženy se sociálními potřebami
4. upozornit na význam práce a inovací pro psychickou, emocionální, kulturní a sociální rovnováhu matky.
5. motivovat a pomáhat matkám, zejména těm znevýhodněným, aby si vytvořily vlastní práci v nové ekonomice.
6. posílit získávání klíčových dovedností a kompetencí matek
7. posílit dovednosti a kompetence školitelů/vzdělavatelů/relevantních odborníků v oblasti podnikání maminek
8. podporovat ekonomickou, sociální a genderovou rovnost.

Co dodáme

V rámci projektu budou vytvořeny a zveřejněny následující PR výsledky projektu:

PR1. Metodika vzdělávání pomocí herních modelů

PR2. Soubor nástrojů pro vzdělávání pomocí modelů rolí

PR3. Soubor nástrojů pro vzdělávání v oblasti podnikání

PR4. MOMentum – gamifikovaná vzdělávací aplikace

MOMentum Vzdělávací vzdělávací aktivita.

Získejte s námi MOMentum!

První newsletter projektu

Druhý newsletter projektu

Výsledky projektu modul 1

Výsledky projektu modul 3