Publikace

Europe Direct Bruntál vydává každým rokem minimálně dvě publikace na aktuální evropská témata. Našim cílem je mimo jiné uspokojit zvýšený zájem, který naše středisko zaznamenává v souvislosti s telefonickými, e-mailovými a osobními dotazy našich klientů. 

Všechny publikace je možné získat také v tištěné podobě. Jsou k dispozici v prostorách informačního střediska.

Maskot Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu II.

Se vstupem České republiky do Evropské unie (1. května 2004) se mimo jiné objevila možnost čerpat peníze z fondů EU a tím rozvíjet své regiony prostřednictvím nejrůznějších projektů. Publikace pojednává o několika ukázkových projektech, které byly realizovány ve vybraných obcích – Krnov, Břidličná, Holasovice a Hradec nad Moravicí.

Cílem publikace je přiblížit občanům skutečnost, že EU pomáhá nejen finančním přispěním uskutečňovat nejrůznější projekty v našem regionu tak, aby zvýšila životní úroveň obyvatel.

Publikace navazuje na první díl stejnojmenné brožury, jež obsahuje výčet projektů realizovaných ve městě Bruntále a statutárním městě Opavě a jejich okolí.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Nová infobrožura o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál aktualizoval informační brožuru, která pojednává o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích atd.

Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Projekty podpořené dotacemi z EU v regionu

Cílem publikace je informovat obyvatele okresu Bruntál a Opava o prostředcích EU, které byly využity v rámci dotací pro rozvoj jejich měst. Mnoho obcí využívá evropské prostředky pro financování nejrůznějších projektů, jako výstavby, rekonstrukce, demolice apod. Velká většina obyvatel si ani neuvědomuje, že mnohé z projektů by ani nebyly uskutečněny bez evropských dotací. Naší snahou je ukázat, jak peníze z EU pomáhají našemu regionu. Stejně jako zlepšit informovanost v této oblasti a přispět k pozitivnímu vnímání EU.

Download (PDF, Neznámý)

MaskotVaříme s Evropou!

Aneb Gastronomická pouť po 28 zemích Evropské unie. Obsahem publikace jsou základní informace o jednotlivých členských státech EU (počet obyvatel, rozloha, hlavní město, vlajka apod.) a pokrmech, včetně ingrediencí a receptů, které jsou typické pro dané země. Celkově se jedná o 28 receptů se stručným úvodem k jednotlivým zemím, včetně kulinářské zajímavosti. Vyzkoušejte, jak chutná Evropa :).

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Evropský rok pro rozvoj 2015

Informační středisko Europe Direct Bruntál vydalo v roce 2015 publikaci s názvem Evropský rok pro rozvoj 2015. Cílem publikace je informovat obyvatele okresu Bruntál a Opava, popřípadě obyvatele celého Moravskoslezského kraje, o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie. Zejména pak přiblížení Evropského roku pro rozvoj 2015 a rozšíření informovanosti o skutečnosti, že Evropská unie je spolu se svými členskými státy největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci.

Publikace, v rozsahu 12 stran, informuje čtenáře o iniciativě Evropský rok, cílech a poslání Evropského roku pro rozvoj 2015, Rozvojových cílech tisíciletí, rozvojové politice a pomoci Evropské unie a mnoho dalšího.

Download (PDF, Neznámý)

MaskotAktualizovaná brožurka o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál aktualizoval v roce 2015 informační brožuru o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích, spolupracujících institucích atd. Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Informační brožurka o středisku Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál zpracoval informační brožuru o činnostech střediska, o typech poskytovaných informačních, poradenských a zprostředkujících službách, o typech pořádaných akcích, spolupracujících institucích atd. Brožurka informuje obyvatele Bruntálska a Opavska o činnostech, lokalitě, otevírací době a možnostech, které středisko Europe Direct Bruntál nabízí. Infobrožurka má 12 stran. Vydaní v roce 2013.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Brožurka o právech občanů Evropské unie

Informační středisko vytvořilo v rámci Evropského roku občanů 2013 publikaci s názvem Práva občanů Evropské unie. Brožurka informuje občany o jejich právech, jakožto občanů EU v návaznosti na konkrétní potřeby místních obyvatel (okres Bruntál a Opava). Brožurka je rozdělena do několika tématických částí: cestování, studium, práce a podnikání, pojištění a důchody a obsahuje mnoho praktických a užitečných informací, včetně odkazů na další zdroje informací. Brožurka je v rozsahu 20 stran.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Brožurka o právech studentů Evropské unie

Středisko Europe Direct Bruntál vydalo v rámci pokračujícího Evropského roku občanů 2014 publikaci s názvem Práva studentů Evropské unie. Důvodem, proč středisko vydalo publikaci pouze pro cílovou skupinu studentů je ten, že Europe Direct Bruntál pořádá mnoho přednášek, besed a informačních kampaní právě pro středoškolské studenty. Brožurka v rozsahu 12 stran je rozdělena do několika tématických částí: cestování, studium, stáže, dobrovolnictví, práce a praktické informace.

Download (PDF, Neznámý)

Maskot Brožurka o dotačních možnostech EU pro mezinárodní spolupráci

Europe Direct Bruntál vydává v roce 2014 brožurku o dotačních možnostech EU. Publikace je určena zejména obcím a neziskovým organizacím v okrese Bruntál a Opava, případně v celém Moravskoslezském kraji. Avšak poučná a inspirativní je také pro širokou veřejnost. Cílem je uceleně informovat občany o méně známých dotačních možnostech v rámci EU. Respektive uspokojit zvýšený zájem, který naše středisko zaznamenává v souvislosti s dotacemi v období začínajícího programovacího období 2014-2020.

Obsahově je brožurka rozdělena na: základní přehled mezinárodních dotačních programů EU a dalších programů mezinárodní spolupráce v letech 2014-2020, praktické informace o roli vedoucích partnerů a řadových partnerů, praktické informace k realizaci projektů a inspirace pro čtenáře – příklady různorodých úspěšných projektů realizovaných v minulých letech v ČR.

Download (PDF, Neznámý)