10 priorit pro Evropu 2016

Dne 27. října 2015 přijala Evropská komise svůj pracovní program na rok 2016. Tento již druhý program Junckerovy Komise potvrzuje její odhodlání splnit deset politických priorit, které si stanovila ve svých politických směrech.

Příprava pracovního programu byla zahájena projevem předsedy Junckera o stavu Unie v Evropském parlamentu dne 9. září 2015 a prohlášením o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda Timmermans téhož dne odeslali Evropskému parlamentu a Radě. Pracovní program navazuje na konstruktivní dialog s Evropským parlamentem a Radou. Vyzývá Evropský parlament a Radu, aby napomohly k rychlému a účinnému dosahování výsledků v nejdůležitějších oblastech politik.

Každý rok přijímá a zveřejňuje Evropská komise svůj pracovní program. Stanovuje v něm seznam politických priorit, na základě kterých bude v následujícím roce podnikat konkrétní kroky. Pro rok 2016 zahrnuje plán celkem 23 klíčových opatření a je rozvržen do 10 základních prioritních oblastí, tzv. Deseti priorit pro Evropu, 20 projednávaných návrhů, které budou buď zrušeny, nebo pozměněny, a 40 opatření programu REFIT zaměřených na přezkum kvality stávajících právních předpisů EU.

Jmenovitě se jedná o těchto 10 priorit:

 1. Pracovní místa, růst, investice
 2. Jednotný digitální trh
 3. Energetická unie a oblast klimatu
 4. Vnitřní trh
 5. Hospodářská a měnová unie
 6. Volný obchod mezi EU a USA
 7. Spravedlnost a základní práva
 8. Migrace
 9. EU na mezinárodní scéně
 10. Demokratická změna

Nové iniciativy Komise v roce 2016 zahrnují:

 • iniciativy pro lepší řízení migrace a návrhy ohledně správy hranic,
 • provádění digitálního jednotného trhu, opatření navazující na strategii pro jednotný trh, kosmickou strategii pro Evropu a akční plán evropské obrany,
 •  oběhové hospodářství, další kroky pro udržitelnou evropskou budoucnost a právní předpisy k provedení energetické unie,
 • agendu pro nové dovednosti pro Evropu, program pro pracující rodiče a pilíř sociálních práv, jakožto součást prohloubení hospodářské a měnové unie,
 • balíček v oblasti daně z příjmu právnických osob a akční plán pro DPH.

Informace shrnující Deset priorit, stanovených Jeanem-Claudem Junckerem naleznete v této publikaci:

Download (PDF, Neznámý)

Tato publikace je součástí edice „Politiky Evropské unie“, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Publikace pochází z oficiálního knihkupectví EU – z EU Bookshop.

Aktuální dění v oblasti plnění 10 priorit naleznete na portálu EurActiv.cz.