Čtvrtý meeting Budapešť

Ve dnech 10.-11. února 2021 se v maďarské Budapešti uskutečnilo čtvrté setkání zástupců všech partnerů projektu STEFAN, na kterém se projednával pokrok v tvorbě všech intelektuálních výstupů.

Při této příležitosti se setkání zaměřilo zejména na první aktivitu 3. intelektuálního výstupu. Všichni partneři představili pracovní verze vzdělávacích modulů o ekoturismu a udržitelném cestovním ruchu, za které byli zodpovědní. Osobní setkání se ukázalo jako velmi účinný způsob, jak umožnit všem partnerům poskytnout kritickou zpětnou vazbu a podněty a také dále posílit vazby mezi členy konsorcia.