Kick-off meeting (online)

13. října 2020 se konalo první online setkání nového projektu STEFAN pod vedením Institutu pro regionální rozvoj, o.p.s., na kterém se sešli zástupci všech 5 partnerských organizací.

Zástupci partnerských organizací se navzájem seznámili, představili své organizace a jejich přidanou hodnotu pro projekt. Zároveň se otevřelo možnost diskuze o prvních krocích a termínech projektu s důrazem na první intelektuální výstup. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a my jsme rádi, že můžeme začít na výstupech projektu pracovat!

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu, zvýšit odborné znalosti lidí zaměstnaných v tomto odvětví a kvalitu jeho služeb. Zároveň se projekt zaměřuje na vznik nových příležitostí pro zaměstnání, rozvoj a podporu již existujících malých podniků a vznik nových potenciálních podniků v této oblasti.

V rámci projektu STEFAN budou vytvořeny 4 intelektuální výstupy:

IO1: Výzkum v partnerských zemích, popisující vývoj ekoturistiky s cílem poskytnout účastníkům obecný přehled o aktuální situaci;

IO2: Výcvikový materiál a webové stránky projektu;

IO3: E-learningová platforma STEFAN pro školení lektorů v oblasti ekoturistiky a udržitelného cestovního ruchu;

IO4: Tematické brožury, zdůrazňující spolupráci mezi místními organizacemi, zúčastněnými stranami, obcemi a podnikateli.