Evropský rok pro rozvoj 2015

Evropská unie je společně se svými členskými státy největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Více než 50 % prostředků určených na rozvojovou pomoc plyne právě z Evropy.

Logo Evropského roku pro rozvoj 2015

Unie se prostřednictvím letošního Roku snaží zvýšit povědomí veřejnosti o rozvojové spolupráci EU a členských států EU a posílit tím zapojení, kritické myšlení a aktivní zájem občanů o globální problémy.

European Year for Development vznikl ze společné iniciativy evropských institucí a Evropské konfederace CONCORD, která sdružuje neziskové organizace pro humanitární pomoc a rozvoj.

Rok 2015 je pro rozvojovou pomoc rokem mimořádným. Jedná se o vůbec první evropský rok, který se zaměřuje na vnější aktivity Unie a na úlohu Evropy ve světě.

Mottem Evropského roku je “náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost”

Motto Evropského roku pro rozvoj 2015

V rámci Evropského roku pro rozvoj probíhá řada aktivit, které realizuje jak Ministerstvo zahraničních věcí, tak i Česká rozvojová agentura a mnoho nevládních neziskových organizací, včetně středisek Europe Direct.

Aktivity probíhající v rámci Evropského roku pro rozvoj v České republice shrnuje webová stránka EU: https://europa.eu/eyd2015/cs

Každý měsíc je věnován jinému tématu:

 • Leden – Evropa a svět
 • Únor – Vzdělávání
 • Březen – Ženy a dívky
 • Duben – Zdraví
 • Květen – Mír a bezpečnost
 • Červen – Udržitelný ekologický růst, slušná pracovní místa a řádné podniky
 • Červenec – Děti a mládež
 • Srpen – Humanitární pomoc
 • Září – Demografie a migrace
 • Říjen – Zajišťování potravin
 • Listopad – Udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu
 • Prosinec – Lidská práva a správa věcí veřejných

Informace a aktuality naleznete také na Facebooku (European Year for Development 2015) a Twitteru (@EYD2015).

Publikace: Evropský rok pro rozvoj 2015, vydavatel ED Bruntál Informační středisko Europe Direct Bruntál vydalo v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 publikaci se stejnojmenným názvem, která obsahuje informace nejen o aktuálním evropském roce, ale i o politice rozvojové pomoci a spolupráce EU, iniciativě Evropský rok, Rozvojových cílů tisíciletí apod. Ke stažení ve formátu .pdf zde.

Publikace je zveřejněna také na oficiálních webových stránkách EYD 2015. Odkaz zde.

Velmi přínosným zdrojem informací je také pravidelný bulletin Ministerstva zahraničních věcí ČR. Všechny čísla jsou k dispozici zde.

Co jste o rozvojové pomoci EU (ne) věděli:

 • Rozvojová pomoc Evropské unie pomáhá přibližně 150 zemím světa.
 • EU je jediným dárcem na světě, který poskytuje pomoc všem zemím, které jsou ohroženy nebo postiženy ozbrojeným konfliktem.
 • Vedoucí úlohu při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí sehrála právě Unie.
 • EU je nejtransparentnějším dárcem rozvojové pomoci. Existuje několik nástrojů (např. EU Aid Explorer), jejichž prostřednictvím si daňoví poplatníci mohou ověřit, kam a na co prostředky putují.
 • Na základě propracovaného sytému kontrol a auditů je početpřípadů podvodů, korupcí a zneužití finančních prostředků minimální.
 • EU spolu se svými členskými státy je nejen největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě, ale patří také mezi nejštědřejší dárce.
 • V největší míře jsou poskytovány finanční prostředky místním nevládním organizacím.
 • Část prostředků je poskytována přímo vládám jednotlivých zemí, aby se země mohly rozvíjet vlastními silami.
 • Úsilí Unie a členských států v oblasti rozvoje je propojováno tak, aby bylo dosaženo maximálních výsledků.
 • Hlavním cílem rozvojové pomoci je odstranit chudobu v rozvojových zemích.

Dle výsledků výzkumu, který provedl Eurobarometr, si velká většina Evropanu myslí, že pomáhat lidem v rozvojových zemích je důležité.

Užitečné odkazy: