GET2IT

Shrnutí projektu – “GETting to Active CITizenship in Europe“ – GET2IT

Ref. no. – 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT

Projekt „GET2IT“ byl schválen pro grant v hodnotě 100.800,00 EUR od Evropské Unie prostřednictvím programu Evropa pro občany – opatření 2.2. Sítě měst.  Vedoucím partnerem je Pučko otvoreno učilište Varaždin – POU Varaždin, což je instituce pro vzdělávání dospělých města Varazdin, která se věnuje zvyšování vzdělávání, vytváření pracovních příležitostí a budování znalostí a dovedností občanů, tak aby odpovídaly potřebám trhu. Projektové partnerství zahrnuje 5 evropských zemí (Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Itálie a Česká republika). Konkrétními partnery projektu jsou:

  • Turistická organizace města Sremska Mitrovica (TO SM) se sídlem v Sremske Mitrovici, Srbsko
  • Regionální rozvojová agentura Srem s.r.o Ruma se sídlem v Rumě, Srbsko
  • Studijní a pracovní centrum “La Cremeria“ s.r.o se sídlem v Cavriago, Itálie
  • Obec Cavriago, Itálie
  • Ljudska Univerza Ptuj (LUP) se sídlem v Ptuji, Slovinsko
  • Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. se sídlem na Praze 6, Česká Republika

 

Projekt byl zahájen 1. března 2020 a ukončen 31. března 2021.

Hlavním cílem projektu je zapojení obyvatel do demokratických procesů.

Občané jsou hlavním hnací silou růstu a musí být tudíž aktivní v rozvoji svých obcí.  V partnerských regionech si občané neuvědomují, jak mohou plánovat a jak se mohou účastnit místních aktivit a často se tak spoléhají na místní orgány, aby převzali vedoucí roli. Panuje zde také zmatek ohledně úlohy Evropské Unie v místních aktivitách. Obzvláště zde panuje nedostatek porozumění principům solidarity a dobrovolnictví.

Za účelem řešení těchto problémů a nedostatků v Evropských společenstvích se v rámci partnerství vytvořila nadnárodní síť měst, která se zaměřila na posílení angažovanosti občanů v místních aktivitách, založených na zásadách dobrovolnictví a solidarity. Projekt byl organizován jako 5 událostí (v Chorvatsku, Srbsku, Itálii, Slovinsku a České republice), které se zaměřily na budování občanského porozumění ohledně plánování a řízení akcí, které přispívají k inkluzivnímu růstu.

Každá událost trvala 2-3 dny a byla zaměřena na konkrétní téma. V Chorvatském Varazdinu se úvodní událost zaměřila na to, jak jsou občané zapojeni do vytváření vzdělávacích a pracovních příležitostí. Druhá událost v Srbské Sremské Mitrovici a Rumě zdůraznila, jak klíčovou roli hrají občané v akcích kulturního dědictví a v propagaci multikulturalismu. Třetí událost v italském Cavriago se zaměřila na to, jak občanské iniciativy zlepšují ochranu životního prostředí a občanskou obranu. Čtvrtá událost ve slovinském Ptuju ukázala, jak klíčovou roli hrají občané při podpoře mezigenerační solidarity. Závěrečná událost v Praze se zaměřila na to, jak dobrovolnické akce podporují sociální začleňování a řeší potřeby zranitelných skupin (migrantů a mladých lidí na nejistých pozicích). Na konci projektu se v rámci partnerství vytvořil pracovní program, který se zaměřil na poskytnutí dovedností pro přípravu a rozvoj občanských akcí dobrovolníkům. Na každé z událostí byly využívány různé metody pro přenos znalostí, jako jsou workshopy, prezentace, konference a návštěvy.

Cílovými skupinami projektu byli zástupci místních úřadů, organizací občanské společnosti a veřejných orgánů (ve školství, sociální péči, kultuře, ochraně životního prostředí a zaměstnanosti), studenti, pedagogové a další občané (mládež a senioři). V rámci projektu získali občané znalosti a dovednosti pro plánování a řízení akcí v souladu s demokratickými principy, což prohloubilo jejich porozumění tomu, jak fungují hodnoty a politika EU a podpořili tak rozvoj nových vztahů s občany na nadnárodní úrovni.

Pro více informací o projektu GET2IT nás neváhejte kontaktovat.