Estonsko, Tallinn – Seize the Opportunity III

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., jakožto vysílající organizace v rámci Evropské dobrovolné služby, zprostředkoval jedné dobrovolnici z ČR možnost zúčastnit se dobrovolnického projektu s názvem Seize the Opportunity III  v Ukrainan Cultural Centre.

Projekt se konal (koná) od 5. srpna 2014 do 4. srpna 2015.

irrUKC

Veškeré informace a fotografie z dobrovolné služby sl. Veroniky Váňové najdete zde: http://nikanacestach.blogspot.cz/

Ukrajinské kulturní centrum, Tallin, Estonsko

Ukrajinské kulturní centrum (dále jen UKC) klade důraz na zachování kulturního dědictví a výuku umění, historie a kultury prostřednictvím využití středověkých metod a technik. Sl. Veronika Váňová tak dostala skvělou příležitost získat nové umělecké zkušenosti.

UKC je organizace otevřená lidem všech vyznání. Úzce spolupracuje s Ukrajinskou katolickou církví a Ukrajinským katolickým klášterem v Tallinnu.

V UKC se zaměřují na propagaci ukrajinské kultury v Estonsku. Snaží se o vytvoření místa, kde mohou místní estonští Ukrajinci zachovat svůj jazyk, kulturu a tradice. Zároveň usilují o propagaci ukrajinského způsobu života. Organizace slouží jednak jako komunitní centrum, ale i jako nedělní škola.

Vzhledem k tomu, že chrání starobylé tradice a mizející středověké techniky, pravidelně pořádají semináře a kurzy, jejichž prostřednictvím učí účastníky mnoho různých středověkých umění a řemesel. Kurzy a semináře jsou obvykle organizovány pro děti a dospělé. Jedná se například o výrobu papíru, kaligrafii, keramiky, tkaní, malování ikon a tradiční zpracování dřeva. Nedělní škola pro děti se koná každou sobotu ráno. Každým rokem se také UKC aktivně účastní středověkého festivalu v Tallinnu a organizuje etnografické výstavy.

V UKC jsou tři stálí za zaměstnanci:

 • Ředitel a Resident Bookmaker: designér a výtvarník Anatolij Ljutjuk, který založil Ukrajinské kulturní centrum v roce 2002. Anatolij Ljutjuk je významným umělcem, který byl opakovaně oceněn za svou práci. Ocenění mu udělila nejen estonská vláda, ale i ukrajinský prezident Viktor Juščenko, který jej jmenoval státním umělcem Ukrajiny.
 • Ilustrátor a Resident Papermaking: Nestor Ljutjuk, který vystudoval grafické umění na Estonské akademii umění a ilustraci a typografii na Ecole Supérieure Estienne v Paříži. Ilustruje zejména dětské knihy.
 • Manager: školitel, Bogdan Ljutjuk vystudoval Estonskou akademii výtvarných umění pod vedením významného grafika Aarneho Mesikäppa.
 • V UKC pomáhají také spisovatelé, kaligrafové, designéři aj.

Odkaz na internetové stránky: http://www.ukk.ee/en.

Tallinn je hlavní a největší město Estonska. Leží na severním pobřeží Estonska u Finského zálivu. Tallinn je významným průmyslovým, politickým a kulturním centrem a přístavem. Počet obyvatel byl k 1. 1. 2012 celkem 416 144. Kromě rodného estonského jazyka je zde rozšířena také ruština, finština a angličtina. Tallinn Old Town je od roku 1997 zařazen mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Tallinn byl také oceněn jako Evropské hlavní město kultury v roce 2011.

Ukrajinské kulturní centrum se nachází v krásné budově ze 14. století. Budova je umístěna uvnitř středověkých hradeb starého města Tallinnu.

Náplňí práce dobrovolnice bylo:

Účastnit se všech aktivit UKC – studovat staré techniky, středověké umění a řemesla, včetně výroby papíru, kaligrafie, knižní umění, keramiky, tkaní, malování ikon a tradiční zpracování dřeva. Účast na různých kulturních akcí pořádaných centrem. Zapojení do různých renovačních prací v truhlářské dílně nebo v navrhování bylinné zahrady v areálu centra.

Pracovní doba – 6 hodin denně, 5 dní v týdnu.

Příležitosti a možnosti pro dobrovolníka

 • možnost setkat se s mnoha různými lidmi, kteří přicházejí do UKC každý den – najdeme mezi nimi umělce, novináře, lidi se zájmem o umění, historii a kulturu;
 • příležitost poznat nové přátele (ať už to budou dobrovolníci z jiných zemí nebo místní obyvatelé);
 • možnost poznat novou kulturu a naučit se nový jazyk. Dobrovolník má možnost seznámit se nejen s estonskou, ale i ukrajinskou kulturou a naučit se buď estonštinu nebo ruštinu;
 • možnost zdokonalit se v angličtině;
 • získá nové příležitosti k učení – rozšíření svých obzorů o umění, kulturu, historii, přírodu a filozofii;
 • získá velké mezikulturní zkušenosti a mnoho, mnoho dalšího.

Datum: Od 5. srpna 2014 do 4. srpna 2015.

Praktické záležitosti:

 • Cestovné bylo dobrovolnici hrazeno z 90 % tam a zpět. 
 • Ubytování, strava a místní doprava byla plně hrazena.
 • Dobrovolnici bylo vypláceno kapesné ve výši 85 EUR/měsíc.
 • Rovněž získala bezplatný jazykový kurz Estonštiny.
 • Včetně plně hrazeného cestovního zdravotního pojištění.