Graphical Facilitation

erasmus +irrObciansky Spolok

Ve dnech 30. 10. -8. 11. 2015 se na Slovensku v obci Radzovce-Obručná uskutečnil seminář zaměřující se na mládež “Graphical Facilitation – training course for youth workers”, jehož partnerskou organizací byl i Institut pro regionální rozvoj.

Pořádající organizací tohoto semináře byl Občiansky Spolok. Tato organizace se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí, vyvíjení, zachování a podporu zájmů, kultury a volnočasových aktivit Maďarské menšiny na jihu Slovenska skrze události zaměřující se na podporu lepšího porozumění kulturní rozmanitosti.

Seminář v průběhu několika dní představil nejenom téma “graphic facilitation” (grafického zjednodušení), nicméně se zaměřil  také na zlepšení vizuální gramotnosti za pomocí učení se nových způsobů a technik užití grafického zjednodušení pro podporu skupinového procesu učení. Důraz byl kladen na rozvoj vizuální slovní zásoby, pomoc s využitím nástrojů jako je mind mapping při mluveném projevu, brainstormingu, analýze, dialogu, dosažení závěru a nalezení řešení, ale také na osvojení si schopností spojených s týmovou prací.

Do tohoto projektu bylo zapojeno 10 neziskových organizací z 10 evropských zemí a to Bulharska (International Center For Development Of Education And Training), České Republiky (IRR), Francie (Organisation Francaise de la Coopération Internationale), Itálie (GreenRope), Litvy (Neribota-ateitis), Makedonie (VCS Skopje), Německa (Mostar Friedensprojekt e.V.), Polska (Centrum Inicjatyw Europejskich Subcarpathia), Rumunska (Asociatia Young Europe Society) a Slovenska (Občiansky spolok).