Visegrádská vinařská stezka

header-VWR

visegrad_fund_logo_blue_200

Vinaři ze zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) čelí stále rostoucím problémům, které se dotýkají zejména malých a středních vinařů. Většina z nich stále vyrábí své výrobky tradičními metodami a velikost jejich vinic se pohybuje od méně než jednoho hektaru do několika desítek hektarů.

V současné době přispívají ke zranitelnosti těchto malých firem dva hlavní důvody. Za prvé, malí a střední vinaři nemají adekvátní marketingové dovednosti a zdroje, které by jim umožnily účinně prosazovat své výrobky v tvrdé konkurenci domácích i zahraničních velkých producentů vína. Za druhé, malá diverzifikace jejich činností způsobuje extrémní citlivost na poklesy výroby a/nebo prodejů jejich produkce. Tato situace se projevuje mimo jiné prívě v oblastech, zapojených do projektu – v oblasti Podkarpacie (Polsko), Východní Slovensko (Slovensko), Jižní Podunají (Maďarsko) a Morava (Česká republika).

Tato situace je pro nás důvodem pro podporu vinařské turistiky jako dalšího zdroje příjmů těchto vinařství. Jednotliví vinaři většinou nemají dostatek prostředků, aby začali v cestovním ruchu podnikat na vlastní pěst. Zásadního zlepšení situace však může být dosaženo vytvořením společného přeshraničního turistického produktu formou sdružování malých a středních producentů vína z Visegrádských zemí.

Projekt Visegrádská vinařská stezka je zaměřen na vytvoření takového turistického produktu vývojem základních potřebných prvků, tj.:

společné logo, slogan a uspořádání;

  • vícejazyčné webové stránky;
  • propagační brožura;
  • studijní cesta pro touroperátory specializuje na vinařské turistiky a / nebo regionální cestovní ruch (květen 12. do 17. 2013).

Partneři budou pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu, zejména formou společných propagačních iniciativ a společných akcí.

Více informací o projektu získáte na facebooku: www.facebook.com/visegradwineroute
a na webu: www.visegradwineroute.eu