Výsledky projektu MOMentum 3 – Soubor nástrojů pro vzdělávání v oblasti podnikání

 

Výsledky projektu MOMentum 3 spočívají ve vytvoření souboru nástrojů pro vzdělávání v oblasti podnikání.

Hlavním cílem této aktivity je umožnit rozvoj podnikatelského myšlení a zároveň posílit měkké dovednosti vedení lidí. Podpora a zapojení matek do podnikání bude umožněna tím, že matkám bude poskytnuta praktická výuka v oblasti rozpoznávání příležitostí, komercializace konceptu, řízení zdrojů, komunikace a zahájení podnikatelského záměru.

Konkrétně z této aktivity vyplynulo jednak vytvoření přehledu o dnešní situaci matek v podnikání v partnerských zemích a v Evropě, jednak vzdělávání v oblasti podnikání a vedení prostřednictvím výběru existujících vzdělávacích zdrojů. Následně aktivita obsahově vychází z metodiky vzdělávání pomocí herních modelů (PR1), včetně podrobné analýzy současného stavu vzdělávání žen v oblasti podnikání v partnerských zemích (Česká republika, Kypr, Řecko, Estonsko a Itálie).
Ve skutečnosti se ženy navzdory tomu, že byla přijata řada opatření na různých úrovních a existuje mnoho organizací a programů na podporu podnikání, stále potýkají s řadou obtíží při přístupu k vedoucím pozicím nebo při návratu do zaměstnání po mateřské dovolené.

Na druhé straně různí partneři zpracovávají vývoj různých podnikatelských a vůdčích vzdělávacích aktivit a vývoj materiálů zaměřených na výzvy, kterým matky čelí.
– Aktivita 1 : Realizace analýzy podnikání prostřednictvím Business model canvas.
– Aktivita 2 : Zajištění zisku a bezpečných investic prostřednictvím podnikatelského plánování.
– Aktivita 3 : Výzva 5 eur: ” Co byste udělali s 5 eury a 2 hodinami? “, kde se účastníci naučili, jak provést SWOT analýzu pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.
– Aktivita 4 : Naučit se, jak komercializovat koncept prostřednictvím aktivity “kick-starter”.
– Aktivita 5 : Hodnocení vůdčích dovedností podle teorie Baby steps.
– Aktivita 6 : Hodnocení lidských zdrojů
– Aktivita 7 : Sebehodnocení a vzájemné hodnocení a monitorování
– Aktivita 8 : Pochopení zákazníka prostřednictvím tvorby osobnosti zákazníka
– Aktivita 9 : “Síla podnikatelského myšlení” – spektrum podnikatelského myšlení

Nakonec účastníci přistoupili k dotazníku, který slouží jako hodnotící nástroj pro rozpoznání dovedností matek, jejich kvalifikace a možné role v začínajícím, inovativním sociálním podnikání.

Na závěr partneři poznamenali, že některé organizace zabývající se tématem podnikání a podnikavosti se rozhodly vytvořit v rámci svých struktur kluby zaměřené na ženy nebo matky, což umožňuje řešit specifické problémy a zároveň zachovat výhody větší sítě. Problematika žen je nyní řešena v různém měřítku od celostátní až po místní úroveň, která je podporuje prostřednictvím vzdělávacích projektů.