Čtvrté setkání

Čtvrté nadnárodní setkání se uskutečnilo v pátek 8. prosince 2023 v Praze, kde jsme hostili kolegy z ostatních partnerských organizací. Během setkání byly projednány již realizované a přeložené výsledky projektu a závěrečné úkoly vedoucí ke zdárnému ukončení projektu, zejména pak chystané tzv. “multiplikační akce”, kde budou veřejnosti prezentovány výstupy projektu.

Dalšími tématy k řešení byly:

  • Celkový stav projektu VINCI
  • R2: AR/VR rozšířená o případové studie týkající se aktivit nízkouhlíkového cestovního ruchu
  • R3: VINCI Digital Toolbox a jeho obsah
  • R4: Elektronická kniha pro školitele
  • Šíření povědomí o projektu
  • Předložení zprávy o dopadech projektu
  • Otázky řízení projektu
  • Zasedání interního výboru pro vzájemné hodnocení