Druhý meeting

1. dubna 2021 se uskutečnil druhý meeting projektu PONTAL pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 6 zúčastněných partnerů (z České republiky, Litvy, Estonska, Turecka, Maďarska a Itálie).

Setkání se kvůli pandemii COVID-19 konalo online a partneři se během něj zaměřili zejména na finalizaci prvního intelektuálního výstupu, který spočívá v metodice mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky. V průběhu příštích týdnů bude na základních školách v partnerských zemích probíhat dotazníkové šetření, díky kterému bude zmapována situace žáků a dojde k identifikování těch, kteří by mohli v budoucnu spadat do skupiny NEET.

Hlavními cíli projektu jsou:

Prevence fenoménu NEETs a zvýšení zájmu o technické, vědecké a matematické disciplíny s vysokou mírou inovativnosti mezi studenty posledního ročníku základních škol.

Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci žáků s rizikem předčasného ukončení školní docházky.

Vytvoření šesti sad osnov kurzů s inovativní metodou akčního učení ve spolupráci se zahraničními odborníky.

Zvyšování povědomí o fenoménu NEET na evropské úrovni.

V rámci projektu PONTAL budou vytvořeny 2 intelektuální výstupy:

IO1: Metodika pro učitele / pedagogy k mapování profilu potenciálních NEET mezi žáky; IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“.