Druhý meeting


1. dubna 2021 se uskutečnil druhý meeting projektu PONTAL pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 6 zúčastněných partnerů (z České republiky, Litvy, Estonska, Turecka, Maďarska a Itálie).

Setkání se kvůli pandemii COVID-19 konalo online a partneři se během něj zaměřili zejména na finalizaci prvního intelektuálního výstupu, který spočívá v metodice mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky. V průběhu příštích týdnů bude na základních školách v partnerských zemích probíhat dotazníkové šetření, díky kterému bude zmapována situace žáků a dojde k identifikování těch, kteří by mohli v budoucnu spadat do skupiny NEET.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Prevence fenoménu NEETs a zvýšení zájmu o technické, vědecké a matematické disciplíny s vysokou mírou inovativnosti mezi studenty posledního ročníku základních škol.
  • Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci žáků s rizikem předčasného ukončení školní docházky.
  • Vytvoření šesti sad osnov kurzů s inovativní metodou akčního učení ve spolupráci se zahraničními odborníky.
  • Zvyšování povědomí o fenoménu NEET na evropské úrovni.
  • V rámci projektu PONTAL budou vytvořeny 2 intelektuální výstupy:
    • IO1: Metodika pro učitele / pedagogy k mapování profilu potenciálních NEET mezi žáky;
    • IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“.