Třetí setkání

Třetí nadnárodní setkání partnerů se uskutečnilo 28. dubna 2023 v estonském hlavním městě Tallinnu, kde sídlí Tallinnské centrum Stockholmského institutu pro životní prostředí. Setkání se zúčastnili zástupci všech sedmi partnerských organizací.

Účastníci tohoto setkání diskutovali především o již realizovaných částech projektu a o úkolech pro další období. Hlavními tématy diskuse byly např:

  • Celkový stav projektu VINCI
  • R2: Případové studie týkající se aktivit nízkouhlíkového cestovního ruchu obohacené o virtuální/rozšířenou realitu
  • R3: VINCI Digital sada nástrojů a její obsah
  • R4: Elektronická kniha pro školitele
  • Šíření VINCI
  • Otázky projektového řízení
  • Zasedání interního výboru pro vzájemné hodnocení

Závěrečné zasedání se uskuteční v prosinci letošního roku v hlavním městě ČR, Praze.