Vzdělávání

Vzdělávání je jednou z klíčových tematických priorit Institutu pro regionální rozvoj, o.p.s. Aktivně podporujeme koncept celoživotního učení, ve kterém má místo jak formální školní vzdělávání, tak programy celoživotního vzdělávání.

Zvláštní prioritu a pozornost věnujeme terciárnímu vzdělávání, vědě a výzkumu.

Specialisté Institutu pro regionální rozvoj, o.p.s. mají v této oblasti zkušenosti především s následujícími programy:

Evropský sociální fond – Operační program  Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, profesního vzdělávání, začleňování  sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a rovněž na podporu zvyšování kvality veřejné správy a navázání mezinárodní spolupráce ve jmenovaných oblastech.

Evropský sociální fond – Operační program Praha Adaptabilita jehož hlavním cílem je posílení výkonnosti lidských zdrojů, zlepšení přístupu k zaměstnání a boj proti sociálnímu vyloučení, to vše na území hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost se soustředí na rozvoj vzdělávání ve všech oblastech, s důrazem na podporu celoživotního vzdělávání.

Evropský fond regionálního rozvoje – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřen na podporu budování infrastruktury pro vědu, výzkum a vývoj.

Dále se experti Institutu podíleli na hodnocení a realizaci projektů Programu celoživotního učení, jmenovitě Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, a projektů a programů v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

Evropský sociální fond – operační programlidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, profesního vzdělávání, začleňovánísociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a rovněž na podporu zvyšování kvality veřejné správy a navázání mezinárodní spolupráce ve jmenovaných oblastech.

Evropský sociální fond – operační program Praha Adaptabilita jehož hlavním cílem je posílení výkonnosti lidských zdrojů, zlepšení přístupu k zaměstnání a boj proti sociálnímu vyloučení, to vše na území hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond – operační program vzdělání pro konkurenceschopnost se soustředí na rozvoj vzdělávání ve všech oblastech, s důrazem na podporu celoživotního vzdělávání.

Progress – je program na podporu cílů Evropské Unie v oblasti zaměstnanosti, rovných příležitostí a sociálních věcí.