Třetí meeting, Koper, Slovinsko

Ve dnech 9.-10. listopadu 2021 se ve slovinském Koperu uskutečnilo třetí setkání zástupců všech partnerů projektu STEFAN. Jednalo se o první setkání, na kterém se partneři mohli setkat osobně.

Partneři se věnovali především tvorbě druhého a třetího intelektuálního výstupu, a to Školícího materiálu a E-learningové platformy.

Přesněji řečeno, partneři se zabývali Metodikou pro školicí materiály a webovými stránkami projektu. Co se týče IO3, moduly byly rozděleny a distribuovány mezi partnery, zatímco vedoucí partner Institut pro regionální rozvoj začal koncipovat předběžnou verzi e-learningové platformy.