Druhý meeting

Druhé setkání partnerů se uskutečnilo 29. června 2023 v Bruselu, který je hlavním městem Belgie. Své sídlo zde má organizace Connect Your City-Brussels. Setkání se zúčastnili zástupci šesti ze sedmi partnerských organizací. Kolegové z kyperské organizace Jobalito RECTECH LTD se připojili online.
Účastníci setkání na tomto setkání probírali zejména části projektu, které byly již partnerských konsorciem zrealizovány a stanovily se úkoly pro následující období.

Hlavní témata tohoto meetingu byla:
1) PB 1: Projektový management
2) PB2: Soubor nástrojů pro mladé migranty 2. generace
– Diskuse o vytvořených digitálních vzdělávacích „nugetách“
– Vývoj příručky k souboru nástrojů
– Překlad vytvořených výukových materiálů
– Pilotáž vytvořených výukových materiálů
– Diskuse a další kroky a úkoly pro partnery
3) PB3 Virtuální akademie
– Plánování a návrh virtuální akademie EMPLOY ME
– Vývoj herních a společenských cvičení
– Technický vývoj virtuální akademie EMPLOY ME
– Překlad
– Uživatelská příručka virtuální akademie
4) Diseminace projektu EMPLOY ME pomocí webových stránek a sociálních sítích.