Save Water – Save Future

 

V rámci programu Mládež v akci proběhl v Praze od 4. do 13. května 2012 projekt „ Save Water – Save Future“, kterého se zúčastnilo 35 mladých lidí ze Srbska, Bulharska, Rumunska, Makedonie a České republiky.

Projekt byl zaměřený na neformální vzdělávání v oblasti životního prostředí s důrazem na výuku o vodě a na její každodenní využívání. Veškeré aktivity probíhaly formou interaktivních workshopů, skupinových prezentací a simulačních her, při kterých dostali účastníci projektu možnost nejen rozšířit svoje odborné znalosti v tématice projektu, ale i zlepšit své komunikační dovednosti. Součástí programu byla i návštěva staré čistírny odpadních vod v Bubenči a odborná přednáška na České zemědělské univerzitě. Závěr projektu patřil tvorbě uměleckých děl na téma vody a jejího užití, které pak účastníci prezentovali na Staroměstkém náměstí a diskutovali s kolemjdoucími o problematice životního prostředí.

Projekt byl realizovaný v rámci programu Mládež v akci, Akce 3 –  Mládež ve světě, která má za cíl podporu projektů se sousedními zeměmi EU a dalšími zeměmi světa.  Akce 3.1 – Výměna mládeže pak podporuje projekty dvou a více skupin mladých lidí převážně ve věku 13 – 25 let, které spojuje stejný zájem. Cílem je umožnit mládeži neformálně se vzdělat v oblasti jejich zájmu, ale i posílit vzájemné vazby a spolupráci mezi jednotlivými státy.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.