Rumunsko, Baia Mare – Gate to Inclusive Multicultural Europe

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., jakožto vysílající organizace v rámci Evropské dobrovolné služby, zprostředkoval jedné dobrovolnici z ČR možnost zúčastnit se dobrovolnického projektu s názvem Gate to Inclusive Multicultural Europe v American International School of Transylvánie.

 Projekt se uskutečnil od 1. července 2014 do 31. srpna 2014.

irrAIST

Článek, video a fotografie z dobrovolné služby slečny Hany Cenkové si můžete přečíst/prohlédnout níže:

Download (DOC, Neznámý)

VIDEO: European Voluntary Service in Romania 2014

1

3

2

6

5

Americká mezinárodní škola v Transylvánii, Baia Mare, Rumunsko (http://aistschool.ro/) je nezisková organizace, kterou založila hrstka tvůrčích lidí nadšených pro vzdělávání. Hlavním cílem školy je investovat do lidí a podporovat vysoce kvalitní mezinárodní vzdělání v anglickém jazyce na všech úrovních.

Aktivity AIST jsou zaměřeny na vysoce kvalitní mimoškolní vzdělávací služby, jejichž prostřednictvím podporují vysoké standardy v oblasti vzdělávání a usnadňují kulturní výměny.

AIST si klade za cíl podporovat mezinárodní myšlení a integraci rumunské kultury do mezinárodního kontextu, jakož i podporovat cizí kultury a civilizace v rumunské společnosti. Zaměřuje se také na rozvoj sociálních a kulturních vztahů mezi osobami, organizacemi a institucemi v Rumunsku a v zahraničí.

Podporuje vzdělávací a kulturní iniciativy mezi mladými lidmi a učiteli – festivaly, sympozia, kulturní a vědecké aktivity na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

Baia Mare je hlavním městem v kraji Maramures v Rumunsku. Jedná se o středně velké město, které se nachází v severo-západní části země (cca 1 hodinu jízdy od Maďarska na západě a cca 1 hodinu jízdy od Ukrajiny na severu). Město má přibližně 140.000 obyvatel a je domovem různých etnických a náboženských menšin.

Nachází se v hornaté oblasti a je obklopen jedinečnou krajinou s mnoha malými vesničkami v okolí (v niž jsou stále zachovávány tradice). Mezi turisticky zajímavá místa řadíme: dřevěné brány a kostely, museum na památku obětem komunismu a mnoho dalšího.

Baia Mare je bývalé hornické centrum, ve kterém se mísí historické, umělecké, kulturní a turistické dědictví s prosperujícím podnikatelským prostředím.

Projekt Gate to Inclusive Multicultural Europe propojoval 11 zemí Evropské unie: Česká republika, Dánsko, Polsko, Portugalsko, Německo, Estonsko, Litva, Španělsko, Itálie, Francie a Rumunsko. Hlavními tématy tohoto projektu byly sportovní a outdoorové aktivity a práce s dětmi a mládeží.

Náplní práce dobrovolníka byla:

 • Pomoc při pořádání nejrůznějších akcí pro děti a mládež.
 • Pořádání neformálních vzdělávacích aktivit, her a výletů pro děti a mládež – zaměřeno na sport a outdoorové aktivity.
 • Návrh vlastních komunitních projektů pro děti a mládež s omezenými příležitostmi. Zmíněné projekty (nejméně šest) budou zaměřeny na podporu základních evropských hodnot a dobrovolnictví. Zde máte příležitost k realizaci svých nápadů – pro přínos místní komunity. Projekty se budou vztahovat ke Dni dobrovolnictví, Dni neformálního vzdělání a Dni mládeže.

Pracovní doba – 6 až 8 hodin denně (o víkendech volno).

Příležitosti pro dobrovolníka

 • možnost setkat se s mnoha různými lidmi, kteří přicházejí do AIST každý den;
 • příležitost poznat nové přátele (ať už to budou dobrovolníci z jiných zemí nebo místní obyvatelé);
 • možnost poznat novou kulturu a naučit se nový jazyk. Dobrovolník má právo na jazykový kurz rumunštiny;
 • možnost zdokonalit se v angličtině;
 • získá nové příležitosti k učení – rozšíření svých obzorů o umění, kulturu, historii, přírodu a filozofii;
 • získá velké mezikulturní zkušenosti a mnoho, mnoho dalšího.

Praktické záležitosti:

 • Cestovné bylo dobrovolnici hrazeno z 90 % tam a zpět.
 • Ubytování, strava a místní doprava byla plně hrazena.
 • Dobrovolnici bylo vypláceno kapesné ve výši 60 EUR/měsíc.
 • Rovněž získala bezplatný jazykový kurz Rumunštiny.
 • Včetně plně hrazeného cestovního zdravotního pojištění.