PARTICIPACTION

irrlogo Italy logo                                      Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., který je hostitelskou organizací informačního střediska Europe Direct Bruntál, se zapojil do projektu italského partnera (Enjoy Italy) s názvem “PARTICIPACTION”, který byl realizován v rámci vzdělávací mobility (KA 1) programu Erasmus+.

V termínu od 25. srpna do 3. září 2014 se 12 studentů krnovské střední školy (SOŠ -DCR Krnov) zúčastnilo třístranné výměny mládeže v Itálii, v obci Miglierina. “V rámci pobytu si studenti zkusili natočit svá vlastní videa, pracovali v mezinárodních skupinkách, zúčastnili se workshopů, diskuzí a dalších zajímavých akcí. Hostitelem byla obec v horách v oblasti Kalábrie, která se do projektu zapojila celá, včetně místních obyvatel, kteří byli velmi milí a příjemní. V rámci projektu studenti absolvovali také túru na místní horu a piknik v přírodě. No a samozřejmě čas strávený u teplého a průzračného Jonského moře si všichni nadmíru užili. Opět si každý mohl v praxi ověřit znalosti anglického jazyka a přehodnotit svůj pohled na život. A to vše díky možnostem a příležitostem, které EU mladým lidem nabízí.” říká Ivana Matoušová, leader v projektu.

Hlavní témata projektu: informovanost o Evropě, aktivní občanství, zdraví a životní prostředí.

Aktivity projektu: vzdělávací a interaktivní workshopy, budování týmu, týmové hry a práce, vyprávění, videa, sportovní a outdorové aktivity, hudba, divadelní představení, řešení problémů, brainstorming a mnoho dalšího.

Denní program naleznete zde.

Popis projektu: od projektu se očekává, že mladá generace je naší budoucností. Jde tedy o jejich vlastní budoucnost, budoucnost jejich obce či města, jejich země a konečně o myšlenku sjednocené Evropy. Proto, aby lépe poznali svá práva a povinnosti, možnosti a odpovědnosti.

Metody, jež budou aplikovány, budou vycházet ze vzdělávání založeného na získávání zkušeností, mezikulturním dialogu, solidaritě, sociálním začlenění a zároveň na hluboké interakci, aktivní účasti, odpovědnosti a samotné podnikavosti účastníků.

Cílem projektu je přispět k pozitivnímu rozvoji všech účastníků vůči sobě, místní i jiné komunitě, ale také k podpoře ochrany životního prostředí.

Fotografie:

Fotografie0192

Fotografie0017

Fotografie0027

Fotografie0111

Fotografie0009

Fotografie0169

Fotografie0182

Fotografie0121

Fotografie0202