STEFAN Multiplier Event

V prosinci 2022 uspořádal Institut pro regionální rozvoj diseminaci projektu STEFAN a jeho výstupů pro místní komunitu v Praze. Byl pozván jeden externí řečník z Kokozy, který oživil diskusi o ekoturistice, zpracování bioodpadu a kompostování ve městech, školách a firmách.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem STEFAN Multiplier Event

4. newsletter projektu STEFAN

The STEFAN consortium has prepared for you its forth newsletter about ongoing activities, ecotourism and sustainable tourism and other interesting information!

STEFAN-Newsletter-nº4 can be downloaded here.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4. newsletter projektu STEFAN

PONTAL: závěrečná konference projektu

Realizaci projektu PONTAL jsme oficiálně ukončili konferencí, které se účastnili zástupci základních škol, odborů školství městských částí Prahy a neziskových organizací.

Partneři projektu účastníkům blíže představili aktivity, výstupy a ukázky z workshopů založené na akčním učení.

Konference se konala v Praze dne 14. 9. 2022 od 10 hod. a můžete si ji připomenout následujícími fotkami.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: závěrečná konference projektu

PONTAL: 4. vydání zpravodaje (závěrečné)

4. vydání zpravodaje PONTAL

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: 4. vydání zpravodaje (závěrečné)

PONTAL: poslední projektové setkání týmu v Praze

Dne 13.9.2022 jsme jako koordinátor uspořádali závěrečné setkání všech projektových expertů v Praze, symbolicky ve Skautském institutu, který se také věnuje mládeži stejně jako PONTAL projekt.

Během setkání jsme si s partnery ověřili, zda jsou všechny výstupy a cíle projektu splněny, zda proběhly v pořádku všechny propagační akce projektu a zároveň jsme se spolu s partnery připravili na závěrečnou konferenci k projektu, která se konala následující den v Praze, kam byli pozváni stakeholdeři projektu.

Většina zahraničních kolegů navštívila Prahu poprvé, proto jsme po skončení setkání připravili také prohlídku s průvodcem a večer nechyběla společná večeře s tradiční českou kuchyní.

 

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: poslední projektové setkání týmu v Praze

Erasmus+ VINCI – Tisková zpráva k projektu

Download (PDF, Neznámý)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Erasmus+ VINCI – Tisková zpráva k projektu

PONTAL: videoprezentace o pilotních kurzech

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: videoprezentace o pilotních kurzech

PONTAL: pozvánka na závěrečnou konferenci v Praze

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: pozvánka na závěrečnou konferenci v Praze

projekt VINCI programu Erasmus+

Sada nástrojů pro trenéry virtuální a rozšířené reality na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání).

Cílem projekt VINCI je podpora přechod k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu a podnikání související s cestovním ruchem v členských státech EU. Za tímto účelem projekt VINCI sdružuje řadu partnerů z celé Evropy, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byla zajištěna dobrá kombinace a rovnováha mezi odborníky na změnu klimatu a udržitelnost, cestovní ruch, podnikání, odbornou přípravu na pracovišti, rozvoj učebních osnov/pedagogiku odborného vzdělávání a přípravy a digitální technologie (rozšířená a virtuální realita, e-learningové platformy). Kromě toho vzhledem k tomu, že cestovní ruch a související ekonomické činnosti se v jednotlivých zemích liší geografické rozložení Evropy, sdružuje konsorcium VINCI partnery od severní Evropy až po samý jih.

Projektové konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizace z 6 zemí EU:

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)

INSTITUTE OF TOURISM STUDIES (Malta)

Institut za turizam (Chorvatsko)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunsko)

Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Řecko)

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Česko)

SIHTASUTUS STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI TALLINNA KESKUS (Estonsko)

 

V rámci projektu VINCI budou vytvořeny 4 výstupy (výsledky projektu- PR):

PR1: Inovativní osnovy odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR2: Rozšířená realita / virtuální realita rozšířená o případové studie o činnostech v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu

PR3: Digitální soubor nástrojů pro podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR4: Elektronická kniha pro školitele o podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

 

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, počínaje 1. únorem 2022, celkový rozpočet projektu činí 216 361,00 EUR.

Kick off meeting

Dne 11. března 2022 se konalo v maltském městě Bugibba první setkání všech sedmi partnerů k novému projektu VINCI, pod vedením maltské organizace MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB.

Zástupci jednotlivých partnerských organizací, kteří se setkání zúčastnili, se mezi sebou seznámili, prezentovali své organizace a jejich přidanou hodnotu pro tento projekt. Prodiskutovali se první kroky, formy spolupráce, úkoly jednotlivých partnerů a termíny vážící se k projektu. Celé úvodní setkání probíhalo v přátelské atmosféře, kdy se mezi sebou jednotliví účastníci lépe poznali.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Vývoj inovativního učebního plánu, který pomůže podpořit aktivity nízkouhlíkového cestovního ruchu a posílit související podnikání;
  • zvyšování povědomí prostřednictvím případových studií “osvědčených postupů” o tom, jak mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu produkovat méně emisí CO2 ve všech třech fázích cestovního ruchu;
  • Vytvoření souboru modulárních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkových aktivitách v cestovním ruchu a souvisejícím podnikání, z nichž některé budou založeny na rozšířené a/nebo virtuální realitě, aby lépe zapojily studenty;
  • Vývoj souboru nástrojů VINCI Toolbox, který se skládá z úložiště digitálních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkovém cestovním ruchu, včetně platformy e-Learning, která pomůže zúčastněným stranám získat dovednosti v oblasti nízkouhlíkové cestovního ruchu i na jejich pracovišti a doma;
  • Vývoj elektronické příručky pro školitele, která má školitelům odborného vzdělávání a přípravy doporučit konkrétní školicí jednotky a/nebo styly školení relevantní pro různé zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu;

Šíření povědomí o konceptu nízkouhlíkového cestovního ruchu i o výsledcích projektu VINCI v partnerských zemích i v ostatních členských státech EU, které mohou využít cílové skupiny projektu, mezi něž patří školitelé odborného vzdělávání a přípravy/mentoři v oblasti cestovního ruchu, účastníci odborného vzdělávání a přípravy i zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu včetně podnikatelů.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem projekt VINCI programu Erasmus+

PONTAL: vydání 3. newsletteru

Informace o tom, jak probíhaly pilotní kurzy dle metodik “akčního učení” v partnerských zemích, jak žáci zhodnotili kurzy a pozvánku na závěrečnou konferenci v Praze v září naleznete v novém čísle zpravodaje PONTAL projektu.

Nové vydání zpravodaje projektu PONTAL

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: vydání 3. newsletteru