PONTAL: pozvánka na závěrečnou konferenci v Praze

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: pozvánka na závěrečnou konferenci v Praze

projekt VINCI programu Erasmus+

Sada nástrojů pro trenéry virtuální a rozšířené reality na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání).

Cílem projekt VINCI je podpora přechod k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu a podnikání související s cestovním ruchem v členských státech EU. Za tímto účelem projekt VINCI sdružuje řadu partnerů z celé Evropy, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byla zajištěna dobrá kombinace a rovnováha mezi odborníky na změnu klimatu a udržitelnost, cestovní ruch, podnikání, odbornou přípravu na pracovišti, rozvoj učebních osnov/pedagogiku odborného vzdělávání a přípravy a digitální technologie (rozšířená a virtuální realita, e-learningové platformy). Kromě toho vzhledem k tomu, že cestovní ruch a související ekonomické činnosti se v jednotlivých zemích liší geografické rozložení Evropy, sdružuje konsorcium VINCI partnery od severní Evropy až po samý jih.

Projektové konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizace z 6 zemí EU:

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)

INSTITUTE OF TOURISM STUDIES (Malta)

Institut za turizam (Chorvatsko)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunsko)

Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Řecko)

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Česko)

SIHTASUTUS STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI TALLINNA KESKUS (Estonsko)

 

V rámci projektu VINCI budou vytvořeny 4 výstupy (výsledky projektu- PR):

PR1: Inovativní osnovy odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR2: Rozšířená realita / virtuální realita rozšířená o případové studie o činnostech v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu

PR3: Digitální soubor nástrojů pro podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR4: Elektronická kniha pro školitele o podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

 

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, počínaje 1. únorem 2022, celkový rozpočet projektu činí 216 361,00 EUR.

Kick off meeting

Dne 11. března 2022 se konalo v maltském městě Bugibba první setkání všech sedmi partnerů k novému projektu VINCI, pod vedením maltské organizace MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB.

Zástupci jednotlivých partnerských organizací, kteří se setkání zúčastnili, se mezi sebou seznámili, prezentovali své organizace a jejich přidanou hodnotu pro tento projekt. Prodiskutovali se první kroky, formy spolupráce, úkoly jednotlivých partnerů a termíny vážící se k projektu. Celé úvodní setkání probíhalo v přátelské atmosféře, kdy se mezi sebou jednotliví účastníci lépe poznali.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Vývoj inovativního učebního plánu, který pomůže podpořit aktivity nízkouhlíkového cestovního ruchu a posílit související podnikání;
  • zvyšování povědomí prostřednictvím případových studií “osvědčených postupů” o tom, jak mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu produkovat méně emisí CO2 ve všech třech fázích cestovního ruchu;
  • Vytvoření souboru modulárních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkových aktivitách v cestovním ruchu a souvisejícím podnikání, z nichž některé budou založeny na rozšířené a/nebo virtuální realitě, aby lépe zapojily studenty;
  • Vývoj souboru nástrojů VINCI Toolbox, který se skládá z úložiště digitálních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkovém cestovním ruchu, včetně platformy e-Learning, která pomůže zúčastněným stranám získat dovednosti v oblasti nízkouhlíkové cestovního ruchu i na jejich pracovišti a doma;
  • Vývoj elektronické příručky pro školitele, která má školitelům odborného vzdělávání a přípravy doporučit konkrétní školicí jednotky a/nebo styly školení relevantní pro různé zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu;

Šíření povědomí o konceptu nízkouhlíkového cestovního ruchu i o výsledcích projektu VINCI v partnerských zemích i v ostatních členských státech EU, které mohou využít cílové skupiny projektu, mezi něž patří školitelé odborného vzdělávání a přípravy/mentoři v oblasti cestovního ruchu, účastníci odborného vzdělávání a přípravy i zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu včetně podnikatelů.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem projekt VINCI programu Erasmus+

PONTAL: vydání 3. newsletteru

Informace o tom, jak probíhaly pilotní kurzy dle metodik “akčního učení” v partnerských zemích, jak žáci zhodnotili kurzy a pozvánku na závěrečnou konferenci v Praze v září naleznete v novém čísle zpravodaje PONTAL projektu.

Nové vydání zpravodaje projektu PONTAL

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: vydání 3. newsletteru

Erasmus+ MOMentum. 1st Project Newsletter (May 2022)

The MOMentum project partners have published the first issue of the project newsletter. What the project is about, why Erasmus+ and what results are expected can be found in the newsletter.

You can download the newsletter here:

Download (PDF, Neznámý)

 

 

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Erasmus+ MOMentum. 1st Project Newsletter (May 2022)

Erasmus+ MOMentum. 1st Project Newsletter (May 2022)

Partneři projektu MOMentum vydali první číslo projektového zpravodaje. O čem projekt je, proč projekt Erasmus+ a jaké výsledky se očekávají, to vše najdete v newsletteru.

Zpravodaj si můžete stáhnout zde:

Download (PDF, Neznámý)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Erasmus+ MOMentum. 1st Project Newsletter (May 2022)

PONTAL: vydání 2. newsletteru

Co je nového a co projekt čeká v nejbližších dnech a týdnech se dočtete v novém vydání zpravodaje, který najdete níže:

Nové vydání zpravodaje projektu PONTAL

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PONTAL: vydání 2. newsletteru

STEFAN: výzkumné šetření

Prvním intelektuálním výstupem projektu je výzkumné šetření o jednotlivých zemích, která popisuje rozvoj ekoturismu v každé partnerské zemi, aby zapojení účastníci získali obecný přehled o současné situaci.

Na konečnou verzi výstupu se můžete podívat zde.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem STEFAN: výzkumné šetření

2. Newsletter projektu STEFAN

Newsletter projektu ke stažení zde

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. Newsletter projektu STEFAN

GET2IT – PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE

Download (PDF, Neznámý)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GET2IT – PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE

GET2IT leták

Download (PDF, Neznámý)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GET2IT leták