Open European Societies

„Open European Societies“ je evropský projekt, který zvyšuje povědomí o kulturní a národnostní rozmanitosti v dějinách Evropy. Zároveň bojuje proti stigmatizaci uprchlíků a přistěhovalců a snaží se dosáhnout mezikulturního porozumění. O migrační krizi se v poslední době ve společnosti často diskutuje, a proto se projekt „Open European Societies“ snaží dopomoci k mírovému soužití všech národů a kultur na území České republiky, Dánska, Německa, Řecka, Severní Makedonie a Spojeného království.

K dosažení cílů projektu se bude využívat mezinárodních a lokálních workshopů, výzkumu migračních dějin partnerských zemí, diskuzí, mezikulturního dialogu, místních kampaní, networkingu, dobrovolnických činností, informálního učení, kulturních akcí a umělecké činnosti. Dále budou osloveni i samotní migranti, kteří workshopy obohatí svými osobními příběhy.

Mezinárodní workshopy se budou konat v Londýně (březen 2019), v Soluni (listopad 2019 a v Drážďanech (březen 2020). Součástí těchto workshopů budou například výtvarné výstavy, interaktivní workshopy, přednášky i prezentace o migraci a videoprojekce.

Všechny tyto akce podpoří boj proti xenofobii, náboženské nesnášenlivosti, diskriminaci a vzestupu proti-muslimské náladě ve společnosti.

Samotným výstupem projektu „Open European Societies“ bude evropská nadnárodní síť mladých aktivistů s ambicemi aktivně bojovat proti stigmatizaci přistěhovalců. Po skončení projektu by měla i nadále probíhat mezikulturní komunikace a prohlubování vzájemného porozumění v rámci širšího evropského společenství.

Setkání v Londýně