Čtvrtý meeting


Dne 17.5.2022 se konal 4. nadnárodní setkání partnerů projektu, tentokrát v Budapešti, Maďarsko.

Hostující partner Ecocenter Alapítvány přivítal partnery z ČR a Itálie a ostatní partneři se účastnili online.

Předmětem formální diskuze bylo především seznámení se stavem a průběhem pilotních kurzů v jednotlivých zemích a prezentace toho, jak byly kurzy přijaty cílovou skupinou.

V rámci setkání se partneři shodli na tom, že je doposud projekt velmi úspěšný, zejména vzhledem k dosavadní pozitivní zpětné vazby žáků i učitelů ve školách. Český a turecký partner prezentovali detailní výsledky svých průzkumů mezi žáky po skončení pilotních kurzů a po jejich porovnání došli k závěru, že v obou zemích byli žáci spokojeni a rádi by se účastnili podobných, prakticky zaměřených kurzů i v jiných oblastech.

Detailní analýzu výsledků zpětné vazby Vám představíme v červencovém vydání newsletteru.

Partneři si také připomněli zorganizovat akce zaměřené na propagaci projektu a šíření výstupů mezi místní stakeholdery, které by měli proběhnout v červnu / září 2022 a někteří partneři je již uspořádali. S tím také souvisí nutnost propagace skrze sociální média.

U společné večeře se pak mohli partneři pobavit více neformálně a probrat související problematiky současné generace školáků a plánovat další společné iniciativy.