Kick-off meeting

12. listopadu 2020 se uskutečnilo zahajovací setkání nového projektu BEHIND SEXTING pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 7 partnerských organizací.

Během meetingu jsme měli možnost setkat se se všemi zástupci partnerských zemí zapojených do projektu, i když pouze prostřednictvím online schůzky kvůli pandemii covid-19. Setkání proběhlo v přátelské tónu a my se těšíme, až vám ukážeme výsledek prvního intelektuálního výstupu! Jeho cílem je vytvořit dotazník pro studenty ve věku 10–19 let, jejich rodiče, lektory a pedagogy. Prostřednictvím tohoto průzkumu bude možné identifikovat zkušenosti a mezery ve znalostech týkajících se fenoménu sextingu ve všech zúčastněných zemích.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o rizicích sextingu a podpořit mezigenerační kritickou diskusi o sextingu. Cílem projektu je navíc vytvoření otevřené vzdělávací a inovativní metodiky založené na definici cesty digitální sexuální výchovy pro studenty ve věku 10–19 let navštěvující střední školu, jejich rodiče a učitele.