Setkání partnerů ve Vigu, ŠPANĚLSKO

Dne 7. října 2022 se ve španělském městě Vigo konalo mezinárodní setkání projektu STEFAN, které zorganizovala společnost Postal3. Níže je uveden program setkání a témata, o kterých partneři diskutovali.

10:00 – 10:30 – Přivítání hostitelem

Příjezd partnerů
Logistika setkání
Představení a změna programu jednání
Podepsání prezenční listiny

Postal 3

10:30 – 11:30 Řízení a realizace projektu
Přezkoumání průběhu projektu
Nevyřízené administrativní úkoly
Organizace TPM Severní Makedonie

IRR, všichni partneři

11:30 – 12:00 Přestávka na kávu

12:00-13:30 Diskuse o IO3
Vývoj IO3, nevyřešené úkoly.
Pilotování, pilotní dokumentace.

IRR, všichni partneři

13:30 – 15:00 Přestávka na oběd

15:00 – 16:30 Diskuse o IO4
Tematická prohlídka a tematická brožura

Postal3, všichni partneři

Šíření informací
Aktuální akce v oblasti šíření informací: webové stránky projektu, Facebook, informační bulletiny.

Odpovědní partneři, Všichni partneři.

Diskuse o dalších úkolech a termínech
Odpovědní partneři, Všichni partneři.

Uzavření schůzky
Otázky a odpovědi, závěrečné poznámky
Distribuce osvědčení o účasti