VINCI

Cílem projekt VINCI (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox  To Foster Low Carbon Tourism  & Related Entrepreneurship, česky Sada nástrojů pro trenéry virtuální a rozšířené reality na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání) je podpora přechod k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu a podnikání související s cestovním ruchem v členských státech EU. Za tímto účelem projekt VINCI sdružuje řadu partnerů z celé Evropy, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byla zajištěna dobrá kombinace a rovnováha mezi odborníky na změnu klimatu a udržitelnost, cestovní ruch, podnikání, odbornou přípravu na pracovišti, rozvoj učebních osnov/pedagogiku odborného vzdělávání a přípravy a digitální technologie (rozšířená a virtuální realita, e-learningové platformy). Kromě toho vzhledem k tomu, že cestovní ruch a související ekonomické činnosti se v jednotlivých zemích liší geografické rozložení Evropy, sdružuje konsorcium VINCI partnery od severní Evropy až po samý jih.

Projektové konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizace z 6 zemí EU:

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)

INSTITUTE OF TOURISM STUDIES (Malta)

Institut za turizam (Chorvatsko)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunsko)

Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Řecko)

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Česko)

SIHTASUTUS STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI TALLINNA KESKUS (Estonsko)

 

V rámci projektu VINCI budou vytvořeny 4 výstupy (výsledky projektu- PR):

PR1: Inovativní osnovy odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR2: Rozšířená realita / virtuální realita rozšířená o případové studie o činnostech v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu

PR3: Digitální soubor nástrojů pro podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR4: Elektronická kniha pro školitele o podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, počínaje 1. únorem 2022, celkový rozpočet projektu činí 216 361,00 EUR.

Úvodní setkání

Newsletter

Druhé setkání

Newsletter 2

Třetí setkání

Newsletter 3

 

Více informací o projektu se dozvíte na oficiálních internetových stránkách:

https://vinci.eumecb.com/