WP3 postup

Cílem pracovního balíčku 3 je vytvořit nový způsob propojení formálních a neformálních vzdělávacích metod pomocí inovativních nástrojů virtuální reality. Zážitek virtuální reality “Emoce lásky”, jak jej rozdělili partneři, se skládá ze 3 emočních místností:

●”Zamilovanost” – představuje pocit štěstí, ohromení, zamilovanosti a je plná různých objektů (umění, básní), zvuků hudebních ukázek a vizuálních animací, které si hráč může vzít do ruky a číst, pozorovat , poslouchat.

● ” Konec lásky” – představuje zlomené srdce, frustraci, hněv, barvy jsou také tmavší a obrázky jsou obrázky rozbité vázy, rozbíjejících se čínských luceren a krupobití dopadajícího na okno.

● ” Potom” – představuje překonání bolesti, a proto se proměňuje v 360stupňové prázdné plátno, na němž je možné malbou nebo psaním dát průchod svým pocitům a naplánovat budoucnost.

Partneři již poskytli zpětnou vazbu ke scénáři VR zážitku. Ten je koncipován jako vyprávěcí zážitek nebo film, jehož může být divák součástí a může více využívat různé