Novinky v EMPLOY ME

Projektové novinky

Projekt “Digitální cesty k motivaci a zapojení mladých migrantů druhé generace do zaměstnání” je realizován v rámci programu Erasmus+ se šesti evropskými organizacemi. Cílem tohoto projektu je vytvořit inovativní vzdělávací materiály, které zvýší zaměstnatelnost a konkurenceschopnost nezaměstnaných mladých migrantů druhé generace na trhu práce. Cílem je usnadnit jejich úspěšnou integraci do místní společnosti a ekonomiky, z čehož budou mít prospěch nejen jednotlivci, ale i celá komunita.

Partneři projektu se pustili do vývoje série vzdělávacích her, jejichž cílem je zpřístupnit vzdělávací obsah prostřednictvím gamifikace. Hry jsou navrženy tak, aby byly nejen vzdělávací, ale také vizuálně atraktivní a poutavé, což zvyšuje motivaci k učení. Pokrývají širokou škálu témat od právního povědomí až po dovednosti potřebné pro úspěšné začlenění na trh práce. Důvodem výběru gamifikace je její schopnost zaujmout a motivovat uživatele k učení aktivním a zábavným způsobem, což je důležité zejména pro mladé lidi a osoby z marginalizovaných skupin.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita vzdělávacích her, probíhá mezi partnery proces vzájemného hodnocení. Tento krok umožňuje získat zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran a ujistit se, že výsledný obsah je nejen hodnotný, ale také vizuálně přitažlivý a uživatelsky přívětivý. Vzájemné hodnocení pomáhá identifikovat případné nedostatky v obsahu nebo samotné hře a zajišťuje, aby výsledné produkty byly pro cílovou skupinu co nejefektivnější a nejpoutavější.

Projekt nyní vstupuje do fáze překladu obsahu hry do různých jazyků, což zvýší její dostupnost a přístupnost pro mladé migranty v různých evropských zemích. Tento krok je zásadní pro dosažení co největšího účinku projektu. V blízké budoucnosti je rovněž plánováno pilotní testování her, jehož cílem je získat další zpětnou vazbu přímo od uživatelů a přizpůsobit hry tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a očekáváním druhé generace mladých migrantů. Toto testování bude důležitým krokem k dosažení konečného cíle projektu – zlepšení zaměstnatelnosti a sociálního začlenění mladých migrantů v Evropě.

Příspěvek byl publikován v rubrice O Institutu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.