ČR, Bruntál, EDS v EDIC Bruntál

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., jakožto hostitelská organizace v rámci Evropské dobrovolné služby, umožnil jedné dobrovolnici z Polska účastnit se dobrovolnického projektu s názvem Dobrovolná služba v informačním středisku Europe Direct Bruntál.

Projekt je realizován od 6. 11.2014 do 6. 9. 2015

Činnost ve středisku

Příprava každé aktivity zahrnuje základní školení – úvod do problematiky dané aktivity. Dobrovolnici se snažíme poskytnout všechny potřebné informace o programech a postupech. Vedoucí střediska je s dobrovolnicí v každodenním kontaktu a v případě jakýkoliv dotazů je sl. Natalii Piaszczyk k dispozici.

Hlavní náplní činnosti dobrovolnice je spolupráce a pomoc při pořádání přednášek, seminářů, besed, výstav a jiných informačních a vzdělávacích akcí zaměřených na evropská témata. Dobrovolnice má příležitost podílet se na přípravě a provádění vzdělávacích a informačních akcí pro místní občany, studenty základních a středních škol, neziskových organizací apod.

Dobrovolnické aktivity

Konkrétní aktivity dobrovolnice jsou: příprava a realizace akcí, pořádání výstav a informačních kampaní (organizace a propagace), kontakt s návštěvníky střediska (vyhledávání informací a kontaktů), společná příprava informačních brožur, formulářů žádostí a další projektové dokumentace, správa webových stránek (aktualizace a údržba), správa sociálních médií (aktualizace a údržba), spolupráce při vytváření newsletterů, správa knihovního fondu, místní a regionální osvětové činnosti a další.

Pracovní doba

Pondělí až čtvrtek od 08:00 do 14:00 hodin.

Získané znalosti/dovednosti

Dobrovolnice získává znalosti o Evropské unii (pozice, fungování, instituce aj.). Prohloubí si znalosti o svých právech, jakožto občan Evropské unie (díky přípravě i realizaci akcí na dané téma).  Získává pracovní zkušenosti a znalosti v rámci vedení informačního střediska. Na základě stále interakce s návštěvníky střediska si zlepší své komunikační dovednosti. Naučí se ovládat různé počítačové programy, spravovat webové stránky a sociální media. Seznámí se s prací projektového manažera (formuláře žádostí a další projektová dokumentace). Naučí se komunikovat s medii, psát tiskové zprávy a články, vytvářet newslettery.

Natalia prokázala vlastní iniciativu organizováním jazykových kurzů polského a anglického jazyka, které jsou realizovány 4x do týdne (od února do konce června 2015): v pondělí se koná kurz polštiny a angličtiny ve Vrbně pod Pradědem, v úterý kurz polštiny v Bruntále (v prostorách informačního střediska) a ve čtvrtek kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé v Bruntále (rovněž v prostorách informačního střediska). Dále Natalia realizovala přednášky pro studenty středních škol na téma Evropské dobrovolné služby. Přednášky byly stanoveny ve formě informační osvěty ohledně projektu mobility programu Erasmus+. Mimo jiné dobrovolnice pomáhá v rámci organizace, realizace a propagace nejrůznějších akcí pro děti, žáky a širokou veřejnost.

Fotografie, videa a další informace o činnosti naší dobrovolnice naleznete v sekci Europe Direct Bruntál (Fotogalerie 2015 a Napsali o nás) nebo na oficiálních webových stránkách střediska Europe Direct Bruntál: http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal

Po ukončení EDS dobrovolnice obdrží

–          Youthpass

–          Europass, Životopis

–          Europass, Mobilita

–          Certifikát Institutu pro regionální rozvoj, o.p.s. 

Praktické informace

Cestovné (do a z ČR)

100 % nákladů na cestovné hradí hostitelská organizace.

Ubytování

Dobrovolnice byla první polovinu své dobrovolné služby ubytována v hotelu Montenegro ve městě Bruntále, avšak od druhé poloviny projektu bydlí v samostatném bytě v blízkosti informačního střediska Europe Direct Bruntál, tedy “pracoviště”.

Kapesné

Kapesné je Natalii vypláceno v dohodnutém termínu (výše měsíčního kapesné je stanoveno Evropskou komisí – 90 EUR/měsíc).

Jazykový kurz

Dobrovolnice docházela první tři měsíce na jazykový kurz výuky českého jazyka k soukromé doučovatelce.

Cestovní zdravotní pojištění

Cestovní zdravotní pojištění je dobrovolnici zajištěno vysílající organizací u společnosti AXA.

Po-příjezdu do domovské země

Po příjezdu do domovské země, bude dobrovolnici poskytnuta potřebná podpora jejich vysílající organizací, pro lepší znovuzapojení do místní komunity (což může být těžší než stěhování do zahraničí), hodnocení jejich EDS služby a nově získaných osobních kvalit a dovedností. Po skončení dobrovolné služby plánujeme být s Natalii v kontaktu prostřednictvím blogu na našich oficiálních internetových stránkách.