Vítejte v Institutu pro regionální rozvoj

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. byl založen roku 2010 platformou odborníků napříč širokým spektrem oborů, aby napomáhal růstu evropských regionů, mezinárodní spolupráci a vzdělávání.

Hlavním cílem Institutu je propojení segmentů institucí veřejné, neziskové, akademické i soukromé sféry pro potřeby konkrétních projektových záměrů především v oblastech Životního prostředí a Ekologie, Rozvoje měst, Cestovního ruchu, Lidských zdrojů, Zaměstnanosti, Vzdělávání a ve Zdravotní a Sociální oblasti.

Institut pro regionální rozvoj je expertní sítí, která poskytuje široké portfolio odborných a analytických služeb v oblastech, kterými se jednotliví experti zabývají.

Mezi tyto oblasti patří zejména:

 • Vzdělávání
 • Inovace
 • Životní prostředí
 • Práce s mládeží
 • Doprava
 • Zdravotnictví
 • Evropská integrace
 • Evropská regionální politika

Mezi odborné služby, poskytované experty Institutu pro regionální rozvoj, patří mimo jiné:

 • Vypracování odborných analýz (například SWOT analýzy, mulitkriteriální analýzy a další)
 • Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů
 • Příprava a účast v projektech financovaných z evropských i národních dotací
 • Zajištění účasti českých expertů na mezinárodních odborných akcích