Evropská dobrovolná služba

Chcete se stát zahraničním dobrovolníkem? My Vám poradíme 🙂

Evropská dobrovolná služba je jeden z projektů mobility Programu Erasmus+, který umožňuje mladým lidem ve věku 17 až 30 let, aby se individuálně nebo ve skupinách zapojili do dobrovolnických projektů konaných v zemích např. členské země EU, EFTA, v zemích jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a dalších partnerských zemích.

Dobrovolnou službu je možné vykonávat po dobu až 12 měsíců. Projekt EDS se může zaměřit na různá témata a oblasti, např. v oblasti kultury, sportu, umění, sociální péče, mládeže, životního prostředí apod. Z grantu EDS je dobrovolníkovi z 90 % hrazeno cestovné (tam i zpět) a plně hrazeno ubytování, strava, jazykový kurz, cestovní zdravotní pojištění a vypláceno kapesné.

Evropská dobrovolná služba není: stáž ve firmě, jazykový kurz, rekreační nebo turistická aktivita, občasné dobrovolnictví na poloviční úvazek, doba studia nebo profesního školení v zahraničí, nesmí nahradit placené místo a nesmí se jednat o využívání levné pracovní síly. Více informací naleznete na stránkách programu Erasmus+.

Návod:

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., který je hostitelskou organizací informačního střediska Europe Direct Bruntál a je akreditován pro vysílání a hoštění dobrovolníků, v současné době nemá žádné aktuální projekty v rámci Evropské dobrovolné služby.

Pokud Vám mohu doporučit, tak kontaktujte všechny české vysílající organizace a dotazujte se na jejich aktuální projekty v rámci Evropské dobrovolné služby. Kontakty na české vysílající organizace, stejně jako na zahraniční hostitelské organizace, naleznete v centrální EVS databázi. Máte právo si vybrat nejen vysílající, ale i hostitelskou organizaci.

Podobně nápomocný při hledání projektů Evropské dobrovolné služby by Vám mohl být portál Eurodesk, kde v sekci “dobrovolnictví” jsou zveřejňovány aktuální projekty.

Pokud máte vybranou cílovou zemi, popřípadě i téma/oblast, tak na zmíněné centrální EVS databázi lze filtrovat hostitelské organizace, které se zaměřují na Vámi zvolenou oblast. Filtrovat lze samozřejmě také podle zemí. Pokud budete mít své tipy, prosím i zde si vyhledejte kontakty a informujte se o aktuálních projektech.

Napište životopis a motivační dopis a odešlete je vybraným hostitelským organizacím. Motivační dopis je velmi důležitý. Jeho obsah ovlivňuje rozhodování hostitelské organizace při výběru dobrovolníka. Vše zašlete na kontaktní e-mail hostitelské organizace. Klasický životopis můžete nahradit Europassem.

V případě, že si Vás hostitelská organizace vybere jako svého dobrovolníka, budete požádán o Skype pohovor.

Jakmile jste vybrán, následují další kroky: podpis EVS Activity Agreement, předodjezdové školení, EDS InfoKIT, administrativní záležitosti a vyřízení cestovního zdravotního pojištění – z 90 % toto vše zajišťuje vysílající organizace. Pokud budete chtít nás, budeme samozřejmě velmi rádi a se vším Vám pomůžeme. Vybrat si ale můžete jakoukoliv vysílající organizaci z ČR.

V rámci výkonu dobrovolné služby udržuje vysílající organizace stálý kontakt s dobrovolníkem. Hostitelská organizace pak zajišťuje mentora – někdo nestranný, kdo Vám pomůže začlenit se do komunity. Dále zajišťuje ubytování, místní dopravu, jazykový kurz, účast na cyklu školení, určuje náplň Vaší “práce” a po skončení projektu Vám vystaví Youthpass.

Souhrn informací o Evropské dobrovolné službě přináší i Metodika DZS.

Realizované projekty

ČR, Bruntál, EDS v EDIC Bruntál

Estonsko, Tallin – Seize the Opportunity III

Rumunsko, Baia Mare – Gate to Inclusive Multicultural Europe

Pokud máte jakékoliv dotazy v oblasti Evropské dobrovolné služby, tak se na nás určitě obraťte 🙂

E-mail: europe.direct@iregio.org

Tel.: +420 558 846 420

Adresa: Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál (Po – Pá: 8:00 – 14:00)