Výzkumné šetření STEFAN (IO1)

Pro přenos znalostí a celkový přehled o situaci v jednotlivých zemích v oblasti rozvoje ekoturismu a udržitelného cestovního ruchu provedli partneři z České republiky, Maďarska, Slovinska, Makedonie a Španělska výzkumné šetření v jednotlivých zemích.

Toto šetření představuje první fázi realizace projektu a zahrnuje přehled teoretických modelů a nejnovějších přístupů, analýzu empirických studií, nabídek, typů, osvědčených postupů, právní působnosti a také přehled literatury k tématům relevantním pro celkový rozvoj projektu. Díky dalším rozhovorům s příslušnými zainteresovanými stranami, jako jsou místní podporovatelé rozvoje/agenti, technici obcí, technici a odborníci z odvětví cestovního ruchu, mohli partneři analyzovat současný stav týkající se již zavedeného ekoturismu, potenciálu a omezení rozvoje ekoturismu v zemích partnerů.

Byla vytvořena nadnárodní zpráva shrnující hlavní zjištění a závěry.

Ke stažení zde:

(IO1) STEFAN DESK RESEARCH  Download