RESOURCE

resource 2visegrad_fund_logo_blue_200irr

Raising awarEneSs of the EurOpean Union through familiaRisation with its finanCial instrumEnts

Hlavním záměrem tohoto projektu vedeného Institutem pro regionální rozvoj, o.p.s., je zvýšit povědomí o Evropské Unii skrze přiblížení jejích finančních nástrojů institucím i jednotlivcům zemí Východního partnerství, konkrétně Ukrajině.

Vedoucím partnerem projektu je Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. Další partneři jsou:

  • INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY, Polsko
  • ENVICORP Slovakia, Slovensko
  • Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala, Maďarsko
  • Transcarpathian agency for Investment, Innovation and Development, Ukrajina

Cílem projektu je tedy naučit nezkušené oprávněné subjekty, jak možností financování projektů z rozpočtu Evropské unie využívat, a to formou sdílení informací partnerů ze zemí Visegrádské čtyřky, tedy partnerů zkušených s „nováčkem“ Ukrajinou. Vzdělávací a informační aktivity budou zaměřeny zejména na zisk, posilňování a prohlubování manažerských dovedností v rozvoji a implementaci přeshraničních a mezinárodních projektů.

Formou workshopů v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky dojde interakcí k vytvoření univerzálně aplikovatelného postupu při rozvíjení projektů. Jejich výstupem bude nejméně 80 stran rozsáhlá metodologie, poskytnutá Ukrajině v nejméně 800 výtiscích na zde pořádané závěrečné konferenci. Jako součást projektu vznikne také webová stránka zveřejňující informace vztahující se k projektu.

  • První, kick-off meeting se konal 14. března 2015 v Praze.
  • Druhé setkání proběhlo 15. dubna 2015 na Slovensku.
  • Třetí setkání proběhlo 28. července 2015 v Maďarsku.

Implementační období projektu je od ledna 2015 do ledna 2016.

Další informace o projektu:

Internetové stránky a Facebook.