Setkání partnerů ve Skopje, MAKEDONIE

Dne 27. listopadu 2022 se v severomakedonském Skopje, kde se původně plánovalo zahajovací setkání, konalo poslední setkání v rámci projektu STEFAN.

Toto setkání bylo kromě řešení finalizace intelektuálních výstupů 2 a 3, stejně jako postupu IO4, příležitostí k osobnímu jednání o aspektech souvisejících s ukončením projektu STEFAN (závěrečná zpráva a multiplikační akce).

Na závěr realizace projektu se uskuteční řada multiplikačních akcí, které by se měly konat v prosinci a které budou šířit výstupy přímo cílové skupině a dalším relevantním zúčastněným stranám.

Každý partner uspořádá jednu akci pro nejméně 30 účastníků. Tyto konference malého rozsahu budou uspořádány v každé partnerské zemi (Česká republika, Makedonie, Španělsko, Slovinsko a Maďarsko) s cílem šířit cíle, výsledky a výstupy projektu STEFAN.