SUITES

SUITES-LOGO-180X180     Lifelong Learning Programme         Leonardo Da Vinci

Hlavním cílem projektu SUITES (Start Up In Tourism: European Support) je identifikace a podpora rozvoje nových podnikatelských příležitostí v oboru regionální turistiky.

Projekt byl podpořen v rámci Lifelong Learning Programme, podprogram Leonardo Da Vinci, v časovém rozmezí od 01.08.2012 do 31.07.2014.

Specifické cíle partnerství SUITES:

 • posílení propojení odborného vzdělávání a tréninku v oblasti trhu práce, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu
 • podpora integrace nebo opětovného začlenění mladých lidí na trh práce
 • podpora efektivní a kvalifikované samostatné výdělečné činnosti
 • zvýšení mobility a spolupráce mezi veřejnými a soukromými vzdělávacími institucemi, organizacemi na trhu práce a malými a středními podniky
 • zlepšení mobility a získávání kontaktů mezi proškolenými lidmi o samostatné výdělečné činnosti a nově založených podnicích v oblasti cestovního ruchu
 • tvorba a implementace společné evropské metodiky pro podporu zakládání nových podniků, výhradně zaměřené na potřeby odvětví cestovního ruchu
 • zlepšení míry profesionality, kvalifikace a inovací na základě potřeb odvětví cestovního ruchu, se zřetelem na technologie a environmentální udržitelnost

Postup pro dosažení navrhovaných cílů:

 • využití vědomostí a dovedností organizací působících na trhu práce v oblasti vzdělávání, s cílem vypracovat společný “formát”, který bude šířený a přenosný na evropské úrovni, prostřednictvím pracovních jednání partnerů projektu a zapojení tichých partnerů
 • využití partnerů k tréninku nově začínajících podnikatelů, skrz analytické a porovnávací metody
 • podpora mobility začínajících partnerů v evropské síti, s cílem výměny know-how a představy o podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • rozšíření výměny kompetencí, organizování meetingů a mobility zaměstnanců a stážistů partnerů z nejméně šesti zúčastněných zemí

Výsledek projektu “SUITES formát” a jeho inovační aspekty:

 • zlepšení a rozšíření vzdělávacího přístupu k podpoře start-up podniků
 • vývoj prvního evropského přenosného formátu a nástrojů pro začínající podniky v oblasti cestovního ruchu
 • podpora výměny zkušeností a kontaktů mezi novými podniky na evropské úrovni
 • vytvoření mnohostranné podpory veřejných a soukromých sítí, které podporují podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • stimulace inovací v nových podnicích cestovního ruchu
 • udržitelnost

Potřebné odkazy: