PONTAL

Projekt PONTAL (Prevention of being NEETs through Action Learning) se snaží o prevenci fenoménu označovaného jako NEETs („Not in Education, Employment or Training“ – mladí lidé, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují) a zároveň se snaží zvýšit zájem žáků posledních ročníků základních škol o technicko-technologické obory, které jsou v současnosti “trendy” s vysokým stupněm inovativnosti (virtuální realita, 3D tisk, robotizace). V rámci projektu budou zmapovány rizikové faktory vedoucí k NEETs a vybraní rizikoví žáci se účastní praktických workshopů v dané technologii. Díky tomu získají základní znalosti a schopnosti pracovat s danou technologií získají motivaci pokračovat v dalším studiu zaměřeného na technicko-technologické obory.

Projekt tak ve svém důsledku reaguje na rostoucí poptávku po vysoce kvalifikovaných a technicky vzdělaných pracovnících.

Projektové konsorcium tvoří 6 partnerských organizací z různých zemí EU:

1. Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. (Česká republika)

2. METIS GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI (Turecko)

3. Inpla, OÜ (Estonsko)

4. Ecocenter Alapítvány (Maďarsko)

5. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAVIGNANO SUL RUBICONE „Giulio Cesare (Itálie)

6. Inovaciju tinklas (Litva)

Snížení nezaměstnanosti mladých Evropanů a podpora jejich zapojení do pracovního trhu je jedním z cílů politiky EU. Záznamy Eurostatu z roku 2018 jasně ukazují, že v EU stále žije téměř 20 milionů mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani nejsou studenty, případně procházejí přípravou na zaměstnání. Nejzranitelnější podskupinou “NEETs” jsou mladí lidé s nejnižší úrovní dosaženého vzdělání. Podle OECD je tato skupina také vystavena nejvyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti kvůli nedostatku základních dovedností a kompetencí, které by jim umožňovaly zapojit se do pracovního trhu nebo do středního vzdělání / odborné přípravy. Prevence fenoménu “NEETs” by měla začít již v posledním ročníku základní školy, kdy žáci stojí před jedním ze svých nejdůležitějších životních rozhodnutí, a tedy, jakou kariérní cestou se vydají.

V průběhu projektu PONTAL byly vytvořeny 2 intelektuální výstupy:

IO1: Metodika pro učitele / pedagogy, určená k mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky

Download (PDF, Neznámý)

IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“ pro následující technologie: virtuální realita/rozšířená realita, 3D tisk, robotizace

Download (PDF, Neznámý)

Doba trvání projektu je 24 měsíců, počínaje 1. říjnem 2020, a celkový způsobilý rozpočet projektu je 139 459,00 EUR.

Úvodní setkání

Druhé setkání

Třetí setkání

Čtvrté setkání

Závěrečné setkání v Praze