KISSING TARTU

KISSING TARTU je projekt ERASMUS+, jehož cílem je vyvinout nové způsoby integrace neformálního a formálního vzdělávání v oblasti sexuální výchovy a výchovy ke zdraví v různých zemích. Motivací projektu je zvýšení významu práce s mládeží a jejího uznání prostřednictvím zlepšení způsobů uznávání, ale také poskytování účinné a inovativní sexuální a zdravotní výchovy.

Výsledkem budou dva konkrétní výstupy: elektronický kvíz & školení a zážitek ve virtuální realitě ve 3D, který bude zdarma přístupný všem. Realizací projektu budou mít mladí lidé k dispozici inovativní nástroje k získání nových znalostí na téma lásky a sexuálního zdraví.

Projektové konsorcium se skládá z 5 partnerů.

  1. nevládní organizace Tartu Student House z Estonska (koordinátor projektu)
  2. Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. z České republiky
  3. Maru VR Productions Ltd z Estonska
  4. School for Health in Europe Network Foundation z Dánska
  5. AGENZIJA ZGHAZAGH z Malty

V rámci projektu KISSING TARTU budou vytvořeny 3 pracovní balíčky:

  • WP1: Řízení a monitorování pokroku, kvality a výsledků projektových činností.
  • WP2: Vytvoření elektronického kvízu přístupného zdarma pro všechny a mezinárodní konference o sexuální výchově a zdraví, na které se sejdou učitelé, pracovníci s mládeží a odborníci pracující s mládeží nebo ti, kteří se zabývají výzkumem v této oblasti.
  • WP3: Využití zážitku ve virtuální realitě “Emoce lásky”, který účastníkům umožní interaktivním způsobem se seznámit s prožitkem zamilovanosti.

Tento projekt bude trvat 24 měsíců, začne v říjnu 2022 a skončí v září 2024. Celkový způsobilý rozpočet projektu činí 250 000 EUR.

Úvodní setkání

Druhé setkání – Malta

WP2 postup

WP3 postup

E-kvíz o sexualní a zdravotní výchově

Tartu konference

Zážitek ve virtuální realitě